Font Size

SCREEN

Cpanel

Pro3 blij met Adviesraad Sociaal Domein gemeente Loon op Zand
14 apr 2021 21:38Pro3 blij met Adviesraad Sociaal Domein gemeente Loon op Zand

Goed nieuws aan het front van het Sociaal Domein! In de Raadsvergadering van 1 april jongstleden werd het agendapunt "Vaststellen verordening voor de Adviesraad Sociaal Domein" behandeld. In de Wet Maatschappelijke Ondersteuning staat dat iedere gemeente stappen moeten zetten op welke wijze inwoners worden betrokken bij de invoering van deze wet. We hadden al een Adviesraad voor deze wet, maar die voldeed niet meer. De gemeente heeft inmidddels meer verantwoordelijkheden, zoals de Jeugdwet en de Participatiewet. Deze laatste zijn nu meegenomen in de nieuwe verordening/wet en tevens wordt  [ ... ]

lees verder...
Efteling-plan nu nog beter voor inwoners
24 feb 2021 22:38Efteling-plan nu nog beter voor inwoners

Kaatsheuvel – 11 Februari jongstleden is in de raadsvergadering een nieuw besluit genomen over de uitbreiding van de Efteling. Pro3 heeft uiteindelijk in kunnen stemmen met dit voorstel. De uitbreidingsplannen van de Efteling zijn omvangrijk en complex. Daarom zijn ze al jaren onderwerp van gesprek in de gemeenteraad. Nadat de Raad van State afgelopen najaar al een flink aantal verbeterpunten in de plannen aangaf, heeft Pro3 al snel vragen gesteld over hoe we dit proces van verbetering ingaan.

11 Februari is uiteindelijk een verbeterd voorstel vastgesteld door de gemeenteraad van Loon op  [ ... ]

lees verder...
Terugkijken op een bewogen jaar
11 jan 2021 16:16Terugkijken op een bewogen jaar

Wat een raar jaar was 2020. Op persoonlijk gebied zijn er negatieve, maar ook mooie dingen gebeurd. Ik heb mijn vriendin ten huwelijk gevraagd, mijn ouders én schoonouders waren dertig jaar getrouwd en dat hebben we gevierd met een paar mooie vakanties (toen dat nog mocht).
Ik ben binnen een paar weken bekwaam geworden in online les geven en in het begeleiden van leerlingen op de digitale weg bij ons op school.
Maar buiten die paar positieve lichtpuntjes, hebben we in 2020 vooral negatieve berichten gehoord. Voor mij persoonlijk het overlijden van mijn oma en van dierbare partijgenoten Cees v [ ... ]

lees verder...
Overlijden van Jan van Gorkum
16 dec 2020 13:31Overlijden van Jan van Gorkum

  Bestuur en fractie van Pro3 hebben met groot verdriet kennisgenomen van het overlijden van voormalig Pro3 gemeenteraadslid     Jan was een actief en zeer betrokken lid van onze politieke partij. Altijd boordevol creativiteit om op vrolijke wijze aandacht te vragen voor onze gezamenlijke politieke idealen. Zijn inzet voor de oplossing van lokale maatschappelijke problemen was groot. Het was een voorrecht hem gekend te hebben, met hem samen te werken en van zijn creativiteit en inzet gebruik te maken. We troosten ons met de gedachte dat hem een verdere lijdensweg is bespaard en wensen  [ ... ]

lees verder...
Vergeten Dromen?
20 nov 2020 23:07

Een verhaal dat in 2015 begint De route naar een nieuwe Wetering begon met een unaniem aangenomen motie van VoorLoon in de raad van 12 november 2015. Een aantal inwoners nam daarna het voortouw en groepeerde zich in de “Wetering Plan Groep”, kortweg WPG. Met adviseurs van adviesbureau 360° hebben zij de basis gelegd voor het zoeken naar een gezamenlijke droom. Het Dromenlab. Weten jullie het nog? “Sluit je ogen en laat je fantasie werken…” Zo prikkelde het Dromenlab inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden om creatief na te denken over een nieuwe invulling van de Wetering [ ... ]

lees verder...
Gemeentebegroting 2021-2024
04 nov 2020 14:15Gemeentebegroting 2021-2024

  Louis Laros, fractievoorzitter Pro3 over de Gemeentebegroting 2021-2024     Klik op onderstaande blauwe tekst voor de raadsvergadering van 5 en 9 november deel 1 en deel 2: De raadsvergadering over de begroting 2021-2024 incl. alle bijbehorende documenten - deel 1
De raadsvergadering over de begroting 2021-2024 incl. alle bijbehorende documenten - deel 2
   

lees verder...
Pro3 en CDA staan voor opvang van vluchtelingenkinderen
02 juli 2020 13:52

Op de raadsvergadering van 2 juli staat een motie Vreemd aan de Orde op de agenda. Deze motie is ingediend door Pro3 en CDA en gaat over vluchtelingenkinderen in de kampen op Griekenland. In deze kampen is een normaal leven ondoenlijk en leven enkele duizenden alleenstaande kinderen in gevaar door gebrek aan gezondheidszorg, voedsel en hygiëne. Sommigen verdwijnen uit beeld en komen niet terecht op de veilige plek waar ze naar op zoek zijn sinds ze op de vlucht zijn. Deze kinderen verdienen onze hulp. Stichting Vluchteling, Vluchtelingenwerk Nederland en Defence For Children heeft gemeente [ ... ]

lees verder...
Het eindeloze voetpad: het voetpad zonder einde.....
01 juli 2020 13:23

In 2005 lieten aanwonenden aan de Kloosterstraat weten dat er dringend een voetpad aangelegd moet worden langs de Kloosterstraat. Het heen-en-weer geloop tussen de Suikerberg aan de Baden Powell weg en het dorp was te gevaarlijk. Ook het op de weg lopen met rolkoffers, bepakt en gezakt, was niet veilig te noemen. Evenzo gold dat voor moeders en vaders met kinderwagens, rolstoelen en invalidenwagentjes. Vanaf 2014 komt dit onderwerp regelmatig terug in de raad. De meerderheid in de raad was het er mee eens dat een voetpad noodzakelijk was. In 2015 kwam de aanleg van een voetpad / fietspad di [ ... ]

lees verder...
De Wetering: Een volgende stap
15 mei 2020 09:13De Wetering: Een volgende stap

  Op 7 mei is via digitale weg in de gemeenteraad uitgebreid gesproken over de Wetering. Er waren 3 inwoners en een ondernemer die hun mening over de 'Nieuwe' Wetering mondeling kenbaar maakten via een beeldverbinding. Maandag 18 mei zal de gemeenteraad zich uitspreken over een volgende stap.
Pro3 wil een motie indienen over de ontwikkeling van de nieuwe Wetering. Pro3 vindt dat geen tijd verloren mag gaan door opnieuw te praten over het huidige voorstel. Uit de vergadering van 7 mei blijkt dat de fracties hun zorgen delen over de betaalbaarheid, het vermarkten van het Kloostergebouw en ve [ ... ]

lees verder...
De Wetering: Van droom naar werkelijkheid?
06 mei 2020 16:32

De gemeenteraad wordt gevraagd om in te stemmen met de ontwikkeling van de “nieuwe” Wetering. Het gaat om forse bedragen: Ruim een half miljoen per jaar en nog eens een incidenteel bedrag van een half miljoen voor sloop van de Wetering. Pro3 wil eerst meer duidelijkheid. De voorgestelde plannen gaan over het slopen van het middendeel (tussen sporthal en Kloostergebouw) en het opnieuw opbouwen van een 2-verdiepingen gebouw. Dit middendeel is het beoogde Dorpshuis, dat geheel nieuw wordt ingericht en bedoeld is voor sociaal-culturele en maatschappelijke activiteiten.
Het Kloostergebouw wor [ ... ]

lees verder...

Om spam tegen te gaan graag vragen, opmerkingen of commentaar mailen naar commentaar@pro3.nu
Na ontvangst volgt publicatie bij dit bericht op de website.