Font Size

SCREEN

Cpanel

Loons Dorpshuis

 • Vergeten Dromen?

  Een verhaal dat in 2015 begint

  De route naar een nieuwe Wetering begon met een unaniem aangenomen motie van VoorLoon in de raad van 12 november 2015. Een aantal inwoners nam daarna het voortouw en groepeerde zich in de “Wetering Plan Groep”, kortweg WPG. Met adviseurs van adviesbureau 360° hebben zij de basis gelegd voor het zoeken naar een gezamenlijke droom.

  Het Dromenlab. Weten jullie het nog? “Sluit je ogen en laat je fantasie werken…” Zo prikkelde het Dromenlab inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden om creatief na te denken over een nieuwe invulling van de Wetering. “Met als doel traditionele denkpatronen te doorbreken en creatief na te denken over een nieuw concept voor dit multifunctionele gebouw”, volgens de WPG in de inleiding van het Dromenboek.

  Veel inwoners, jong en oud, hebben hun dromen op tafel gelegd. Met enthousiasme en betrokkenheid werden honderden ideeën verzameld. Ook meerdere ondernemers kwamen met concrete ideeën, de wens om te investeren of om een vrijwillige bijdrage te leveren.

  Alles werd verzameld in een Dromenboek, inclusief sfeerbeelden en conclusies.

  En nu is het bijna 2021

  In de afgelopen jaren is er hard gewerkt door de WPG. Plan na plan passeerde de revue. Passen en meten, optellen en aftrekken van meters en munten. De gemeentelijke organisatie werd er steeds nauwer bij betrokken in de vorm van specifieke kennis en kunde. De gemeenteraad kreeg tussendoor de kans te toetsen of de plannen nog spoorden met wat in 2016 verzameld werd.

  En natuurlijk leverde dit de nodige discussies op: over de voortgang, over het afwijken van oorspronkelijke plannen, over de forse toename van de kosten en over het draagvlak van de plannen tot nu toe. Maar een heel opvallende ontwikkeling blijkt de steeds grotere bemoeienis van de gemeente met het project. En dat heeft gevolgen voor de kosten en voor de plannen zelf.

  Voor Pro3 is nu het punt bereikt om de huidige plannen opnieuw in discussie te brengen. Er zijn hier goede redenen voor. Het huidige voorstel van het College is om het Kloostergebouw te verkopen.   
  Dat betekent dat een belangrijke ruimte niet meer beschikbaar zal zijn voor sociaal-culturele activiteiten. Dit moet dan gecompenseerd worden door op het huidige middendeel een verdieping te plaatsen. Daarvoor wordt het middendeel eerst tot de grond toe gesloopt om er vervolgens twee verdiepingen op te plaatsen. Op die manier wordt voldaan aan de benodigde aantallen vierkante meters.

  Zo ontstaat een “Nieuwe Wetering” die sterk afwijkt van de oorspronkelijke wensen, aanzienlijk duurder zal zijn, meer financiële risico’s in zich heeft en meer tijd zal kosten om tot stand te brengen.

  Zijn wij onze dromen vergeten? Wat is daarvan overgebleven? Wat kunnen we realiseren?


  Van “Nieuwe Wetering” naar “Loons Dorpshuis”

  Pro3 vindt dat een meer gepaste en voorzichtige route gevolgd moet worden. Een route die past bij de huidige omstandigheden, het beschikbare geld en een plan dat het meest overeenkomt met de dromen die in 2016 zijn verzameld.

  Voortaan hebben wij het over het “Loons Dorpshuis” met de volgende kenmerken:

  • We streven naar een volledig zelfstandig dorpshuis dat op den duur geheel zal toebehoren aan de bevolking van de kern Loon op Zand.
  • Voor ontwerp en uitwerking wordt uitgegaan van Concept 2 zoals op 20 september 2018 gepresenteerd aan de gemeenteraad.
  • We adviseren WPG zich om te zetten in een zelfstandige stichting (en dus als rechtspersoon) verder te gaan met het “Loons Dorpshuis”.
  • Vanuit die positie kan WPG Concept 2 sneller en goedkoper tot stand brengen dan de huidige Variant 2 van de gemeente.
  • Het kan en moet aanzienlijk goedkoper door te bezuinigen op bouwkosten, inrichtingskosten, plankosten en geplande kosten onvoorzien.
  • Op exploitatie- en beheerskosten kan bezuinigd worden door vrijwillige inzet van deelnemende gebruikers, ondersteund door een professionele exploitant.
  • Op den duur kan de stichting uitgroeien tot een coöperatie van inwoners die verantwoordelijk is voor programmering, beheer en exploitatie van het Loonse Dorpshuis.

  Wij stellen voor om samen met vrijwilligers stap voor stap de huidige Wetering te veranderen in een Loons Dorpshuis. Vanaf nu starten om het meest noodzakelijke achterstallig onderhoud weg te werken.

  Onderzoek wat de inwoners van Loon op Zand zelf vinden van dit alternatief. De uitslag hiervan bepaalt definitief de route die gelopen moet worden.

  Bij onderstaande organisaties is veel ervaring en praktische kennis te vinden. We hoeven het wiel niet opnieuw uit te vinden. Met deze belangrijke kennisbronnen is veel te bereiken.

  * Het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners: LSAbewoners.nl
  * Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen: Dorpshuizen.nl

  De rol van de gemeente

  Bij “Right to Challenge” (R2C) kunnen bewoners taken van overheden overnemen als zij denken het slimmer, beter en goedkoper te kunnen doen. R2C heet in het Nederlands "Uitdaagrecht". Hoe je met R2C aan de slag kunt, is te vinden bij: Righttochallenge.nl.

  De relatie tussen de gemeente en de “uitdagers” staat uitgebreid beschreven bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten, (zoek op de website VNG.NL met het zoekwoord “RTC”). Het komt erop neer dat de gemeente actief meedenkt, ondersteunend is en een financiële bijdrage levert om de gestelde doelen te bereiken. Op deze manier wordt actief bijgedragen aan een nieuwe vorm van lokale democratie.

  Pro3 stelt voor om volgens de “Right-to-Challenge” gedachte dit project voort te zetten en roept de WPG op deze route in te slaan.