Font Size

SCREEN

Cpanel

Het kan Anders of Moet het niet anders? is de vraag

Een persoonlijke mening uit de Sprekershoek van Theo Egging

Als lid van Pro 3 heb ik waardering voor de inzet van sommige individuen binnen de partij.
Soms lees ik artikelen waaruit blijkt dat het anders moet maar niet hoe het anders kan.
Dat laatste zou ik graag wat meer lezen.

Als we schrijven: we willen burgerparticipatie en luisteren naar de burgers, is dat een goed uitgangspunt. Hoe kan je daar dan handen en voeten aan geven? Door die burgers op te zoeken, zou ik denken. Organiseer hoorzittingen voordat een standpunt bepaald wordt. Alleen vergaderingen volgen en standpunten in een kleine kring bedenken is niet voldoende. In een winkel komen klanten naar je toe. Heb je het product niet, dan is shoppen bij de buren het gevolg. Naar de klant toe gaan met de vraag wat kunnen we voor u betekenen en daarop daadwerkelijk anticiperen is effectiever en levert een duurzame relatie op. Hier doet onze partij niets anders dan alle anderen partijen, namelijk weinig.

Soms lijkt het “Wij volksvertegenwoordigers weten het wel”. Of dat zo is lijkt niet zo belangrijk. Ik zou het daar mee eens kunnen zijn als het werk goed gedaan wordt. Terugkoppeling van argumenten waarom een besluit of standpunt is genomen is dan een voorwaarde. Zeggen ‘we hebben u gehoord maar na ampele overwegingen doen we anders en dat zal vaker gebeuren’ motiveert niet. (min of meer de tekst op onze site inzake Kloosterstraat).
 
Je wilt lezen met welke argumenten een besluit of standpunt tot stand komt. Je wilt besluiten kunnen begrijpen. Niet alle bijeenkomsten zijn openbaar en eerlijk gezegd vaak weet je als burger/partijlid niet wanneer wat aan de orde komt. Informeer de leden via mail wanneer wat waar te doen is. Natuurlijk men kan kijken op sites etc. maar een reminder wordt op prijs gesteld.Genoeg kritische opmerkingen.

Er is alleen sprake van communicatie als je communiceert met de betrokkenen en de achterban van de partij. Zou een aardige samenvatting zijn van bovenstaande.

In het kader van bezuinigingen en het thema Het kan anders moet PRO 3 alert zijn. Checken of toezeggingen  door B&W en anderen partijen waargemaakt worden (door een goed agenderingssysteem) zou veel verrassingen en nuttige vragen opleveren. Nu verdwijnen items door de waan van de dag.

Een voorbeeld: De wethouder belast met onze afvalverwerking stelt geruime tijd geleden in een raadsvergadering de volgende situatie naar aanleiding van vragen van o.a. Gemeente Belangen (Kemmeren):
“De rekening die we betalen sluit niet aan t.o.v. het aantal containers. Het aantal aangeboden containers is hoger dan het totaal aan containers, zeker als je weet dat niet iedereen altijd zijn vuilcontainer aanbiedt. Dit zijn mogelijk nog wat kinderziekten etc. We komen er na onderzoek en overleg met betrokken partijen nog op terug! Ook vindt de wethouder het jammer dat er veel containers aangeboden worden die nog minder dan de helft gevuld zijn. Door afrekenen op aanbiedingen wordt zo veel geld verkwist.”

Ik verwacht dan dat dit onderwerp of vragen daartoe na enkele maanden weer op de agenda staat omdat meer betalen dan nodig in deze tijd toch erg essentieel is. Ook verwacht ik dat er gecommuniceerd wordt naar de burgers dat we met ons allen kunnen besparen als we slechts containers aanbieden als deze meer dan de helft gevuld zijn. Dit zou de burger uiteindelijk een lagere heffing op kunnen leveren naast alle milieu aspecten. Ook in de recente publicatie aan de burgers wordt dit niet ter sprake gebracht.

De discussie samenvoegen/samengaan of samenwerken met Waalwijk etc. zou toch een mooi item voor een Burgerparticipatie hoorzitting kunnen zijn. Het kan (moet) Anders. De discussies en opmerkingen van enkele ex voormannen zijn zo gek nog niet. Hier zou mijn inziens de aanzet in gevonden kunnen worden voor een forse discussie binnen de partij of ruimer.

Voor onze fractie is er nog werk genoeg, zeker als de dialoog met de leden gewoon gaat worden!

Theo Egging.

Om spam tegen te gaan graag vragen, opmerkingen of commentaar mailen naar commentaar@pro3.nu
Na ontvangst volgt publicatie bij dit bericht op de website.