Groen Dorpshart Kaatsheuvel

Een persoonlijke mening uit de Sprekershoek van Cees van de Ven 

Onbekend is wat de leden van de gemeenteraad donderdag 9 februari meekregen aan vertrouwelijke informatie. Dus weten we ook niet of het dorpshart in Kaatsheuvel nog uit het moeras getrokken kan worden. Wel is bekend hoe hierover door veel inwoners van Kaatsheuvel wordt gedacht. Zo was er onlangs een discussie over het zogenaamde Bruisend Dorpshart tussen wachtenden bij de autowasstraat. Wat moet er met het plein gebeuren? Unaniem was de mening dat het op dit moment onverantwoord is een nieuw gemeentehuis te bouwen. In plaats daarvan kan het plein veel beter als een Groen Park worden ingericht. Dit idee lijkt niet alleen de mening van de aanwezigen. Men had de stellige overtuiging dat thuis, op het werk en bij de buren, daarover niet anders wordt gedacht.

Maar wat nu?

Het gemeentebestuur wordt op dit moment geconfronteerd met een geheel andere situatie dan in 2004, toen de plannen voor het dorpshart werden ontwikkeld. Terecht moet dan ook de vraag worden gesteld: zijn de doelen die men destijds met het dorpshart voor ogen had nog dezelfde - en zijn ze haalbaar? Het is een bekend gegeven, dat het moeilijk is om gaande een ontwikkelingsproces nog van denkrichting te veranderen. Zeker nu er al veel sloop- en grondwerkzaamheden zijn verricht. Voortgaan op de ingeslagen (doodlopende) weg is echter onverantwoord. Al bijna twee jaar wordt met de aannemers onderhandeld om het plan financieel haalbaar te krijgen. Slechts sporadisch komen daarvan flarden naar buiten. Ondertussen belopen hiervoor de advieskosten meerdere tienduizenden Euro’s per maand. Onomkeerbaar wordt zo steeds verder de fuik ingezwommen, die in de vorige raadsperiode wagenwijd werd opengezet. Het lijkt dat het gemeentebestuur nu hulpeloos in een draaikolk wordt gezogen, van alleen nog maar plannen maken. Verder aanmodderen kan echt niet meer. Het plein nog langer als bouwput laten liggen is eveneens onaanvaardbaar. Daarom is het hoog tijd om opnieuw, met de kennis van nu, fundamenteel anders naar plannen voor het dorpshart te gaan kijken.

De volgende vragen kunnen daarbij o.a. aan de orde zijn:

  1. Wat zijn de gevolgen van de financiële crisis voor de gemeente en is daarin verbetering te verwachten?
  2. Wat is het perspectief van Loon op Zand als zelfstandige gemeente? Is bouwen van een nieuw gemeentehuis/gemeenschapshuis nog wel nodig en wenselijk?
  3. Nu het geleden verlies voor lief nemen en de gemaakte kosten afschrijven, is dat uiteindelijk niet goedkoper dan de bouwplannen stug doorzetten?
  4. Is er voldoende kapitaal beschikbaar om de bouwplannen, eventueel in gewijzigde vorm, uit te voeren? Bekend is dat van de verwachte inkomsten voor het plan, al vele miljoenen zijn verdampt.
  5. De Werft is een gebouw met een unieke combinatie van functies: cultureel centrum, sportaccommodatie, bibliotheek en een centrale horeca voorziening. Is het verstandig die functies uit elkaar te halen en daarmee de exploitatie voordelen verloren te laten gaan? Kunnen na sloop van De Werft op de vrijkomende grond met een benzinestation in de buurt, inderdaad woningen worden gebouwd? Is het mogelijk De Werft te renoveren en te moderniseren in plaats van te slopen?
  6. Is het niet beter een pas op de plaats te maken en het plein (voorlopig tot betere tijden aanbreken) in te richten tot een Groen Park?  Kan niet beter serieus werk worden gemaakt van het gezamenlijk plan voor het kernwinkelgebied van winkeliers en gemeente, en het Groen Park daarbij laten aansluiten? Bijvoorbeeld door:

* De noordwand verder te ontwikkelen met horeca en woonfuncties als afsluiting van het Groen Park en als aansluiting bij het kernwinkelgebied. Die plannen zullen niet onmiddellijk gerealiseerd kunnen worden. Evenmin als dat het geval is met de bouwplannen op het Apollo- terrein. Volgens de ontwikkelaar kan de bouw daar, bij gebrek aan belangstelling, een vertraging oplopen van mogelijk vijf jaar.

* De brandweerkazerne is een karakteristiek gebouw met uitstraling naar het Groen Park, maar het is slechts zeven meter diep. Een top functie voor de horeca heeft volgens de horeca organisatie daardoor zijn beperkingen. Ook zijn de komende jaren voor de horeca heel moeilijk. Bovendien beschikt Kaatsheuvel met ‘De Molen’ al over een sterrestaurant.

* De wijk Branderhof kan naar behoefte in de komende jaren geleidelijk worden ontwikkeld, maar de doorkijk naar De Werft dient, anders dan bij de huidige plannen, wel open te blijven. Hiermee komt De Werft als het ware aan het Groene Park te liggen.

Alle reden voor het gemeentebestuur van Loon op Zand om minder naar externe adviseurs en meer serieus naar de wensen van bewoners van Kaatsheuvel te luisteren. Het zal het huidige gemeentebestuur sieren als de heilloze weg, die ze in het verleden heeft ingeslagen, alsnog gaat verlaten. Maak van de huidige bouwput een aantrekkelijk Groen Park. Naar het voorbeeld van de Kasteelweide in Loon op Zand, met een vaste ondergrond zodat ook evenementen daarop plaats kunnen vinden.

De Moer, maart 2012
Cees van de Ven