Font Size

SCREEN

Cpanel

Bestuurswijziging

Bij de bestuursverkiezing op de jaarvergadering van gisterenavond, is Theo Egging met algemene stemmen gekozen als nieuw bestuurslid. Vice-voorzitter Mick Raeven was aftredend en besloot wegens drukke werkzaamheden zich niet herkiesbaar te stellen. Onderlinge taakverdeling komt aan de orde op de eerstvolgende bestuursvergadering 23 april.

 

 

Om spam tegen te gaan graag vragen, opmerkingen of commentaar mailen naar commentaar@pro3.nu
Na ontvangst volgt publicatie bij dit bericht op de website.