Bestuurswijziging

Bij de bestuursverkiezing op de jaarvergadering van gisterenavond, is Theo Egging met algemene stemmen gekozen als nieuw bestuurslid. Vice-voorzitter Mick Raeven was aftredend en besloot wegens drukke werkzaamheden zich niet herkiesbaar te stellen. Onderlinge taakverdeling komt aan de orde op de eerstvolgende bestuursvergadering 23 april.