Verandering samenstelling Fractie Pro3

De Pro3-fractieleden Esther van der Donk en Rien van Bijsterveldt stoppen vanwege persoonlijke omstandigheden met het fractiewerk. Zij dienen hun ontslag in per 1 mei. Voor beiden geldt dat combinatie van het raadswerk met werk en de zorg voor het gezin het hun niet langer mogelijk maakt om aan alle eisen te blijven voldoen.

 

Esther van der Donk schrijft:
“Per 1 mei a.s. leg ik mijn functie als raadslid voor Pro3 neer. Per 1 september jl. ben ik weer aan het werk. En dat vind ik lastig te combineren met het raadswerk, gezin en andere activiteiten. Die voortdurende spagaat eiste een keuze: wat doe ik wel en wat niet? De keuze die ik nu maak, is moeilijk geweest. Ik heb het raadswerk in de afgelopen periode, eerst voor de Partij van de Arbeid en vanaf maart 2010 voor Pro3 met veel plezier gedaan. De vele contacten met inwoners van onze mooie gemeente, het raads- en commissiewerk; ik vond het boeiend en leerzaam.
Het is een raar moment om te vertrekken als raadslid,  midden in een raadsperiode en juist in een tijd waarin onze gemeente voor moeilijke opgaven en keuzes staat. De inspanningen die in deze tijd van een raadslid verwacht mogen worden, kan ik niet leveren. Ik heb er alle vertrouwen in dat mijn opvolger in de raad dat wel kan.”

Rien van Bijsterveldt schrijft:
“Veranderingen in mijn reguliere werk en de daaruit toenemende werkdruk nopen mij om nieuwe keuzes te maken. Het combineren van mijn gezin, mijn reguliere werk, mijn opleiding en het raadswerk dreigt steeds meer ten koste te gaan van de kwaliteit binnen een of meerdere van deze woon/werksferen. Daar komt bij dat als gevolg van grote veranderingen binnen mijn reguliere werk als leerkracht met als specialisatie hoogbegaafdheid er aanzienlijk grotere inspanningen van mij gevraagd gaan worden. Dit alles heeft mij gebracht tot het besluit  dat ik, met ingang van 1 mei 2012, stop met mijn werk als raadslid binnen de gemeente Loon op Zand. Aan dit besluit is een lange periode van overwegen en twijfelen voorafgegaan. Het is dan ook met een dubbel gevoel maar, gezien  het belang van kwaliteit willen leveren en in het belang van mijn gezondheid, is het noodzakelijk deze keuze te maken.”

Opvolgers: Jan van Gorkum en Cees van de Ven
De eerst opvolgenden volgens de kieslijst zijn Jan van Gorkum en Cees van de Ven. Zij zijn beiden bereid de vacatures in te vullen. Zowel Jan van Gorkum als Cees van de Ven hebben de afgelopen 2 jaar actief meegedraaid als fractieondersteuners van Pro3. Gezien hun ervaring en raadsverleden gaan fractie en bestuur er vanuit dat zij naadloos de activiteiten van de fractie kunnen vervolgen en namens Pro3 een uitstekende bijdrage aan de raadswerk zullen leveren.

Verwacht wordt dat beëdiging van de raadsleden zal plaatsvinden op 24 mei. Op die datum vindt een ingelaste raadsvergadering plaats over de fusie tussen ISD en WML.

In een persconferentie op woensdag 25 april, 15.00hr, in de Westkant te Kaatsheuvel zal het e.a. nader toegelicht worden.