Gemeenteraad Loon op Zand raadpleegt inwoners

Persbericht  van de gemeente

Toekomst staat centraal op bijeenkomsten 16, 22 en 23 mei

De gemeenteraad van Loon op Zand raadpleegt de inwoners van de gemeente Loon op Zand om samen de richting voor de toekomst te bepalen. Dat leggen we vast in de nieuwe visie. Deze geeft de richting aan voor de komende jaren. De toekomst staat centraal op de bijeenkomsten die de gemeente houdt op 16 mei in de Rode Loper, 22 mei in de Venloene en 23 mei in de Gildenbond vanaf 19.30 uur. De thema’s Wonen en Welzijn (leven) komen met behulp van diverse stellingen aan bod.

Er is bewust gekozen om in eerste instantie alleen de inwoners van de gemeente uit te nodigen. Later dit jaar worden ondernemers en verenigingen uitgenodigd om hun visie te geven. Een aantal van hen is wel uitgenodigd om als toehoorder op bovengenoemde avonden aanwezig te zijn.
Onze gemeente heeft alles in huis om in 2025 een gemeente te zijn waar het goed wonen, leven en werken is. Dat gaat niet vanzelf. Inwoners, ondernemers, verenigingen en gemeentebestuur dragen samen de verantwoordelijkheid om te werken aan de toekomst.

Terugtrekkende Gemeente
De rol en positie van de gemeente verandert. Nederland heeft behoefte aan een andere overheid, een terugtrekkende overheid. Een overheid die vertrouwen heeft in de daadkracht van zijn burgers en taken en verantwoordelijkheden uit handen durft te geven. Geen overheid die zelf alle touwtjes in handen wil houden.

De opgaven, waarvoor de gemeente staat, worden complexer en groter. Nieuwe taken moeten met minder middelen worden uitgevoerd. Veel gemeenten zijn daar niet op berekend. Gemeenten gaan steeds meer samenwerken of doen een beroep op de burger, vrijwilliger, vereniging, of andere organisatie om de taken te realiseren. Dit noemen we de terugtrekkende overheid.

De gemeente Loon op Zand krijgt met vragen te maken, waar we graag samen met de inwoners en in een later stadium met de ondernemers en verenigingen over na willen denken. Zomaar een aantal vragen waar de gemeente Loon op Zand mee te maken krijgt:

De gemeenteraad van Loon op Zand roept inwoners op om naar één van de avonden te komen en mee te denken over de toekomst!

(11 mei 2012)