Font Size

SCREEN

Cpanel

Een noodkreet over een verdwenen buslijn

bushalteHet is triest als een inwoner ons een noodkreet stuurt over een verdwenen buslijn. Een bus die hard nodig is om het ziekenhuis te kunnen bereiken. Een noodkreet met een geschiedenis, die dus niet zomaar van de ene op de andere dag geslaakt wordt.

Een inwoner die aangewezen is op een goede busverbinding vanuit de omgeving van de Nieuwe Markt doet ten einde raad haar beklag bij de burgemeester over de slechte voorlichting over het al dan niet rijden van de bus in haar buurt.
Het openbreken van de Gasthuisstraat, Marktstraat en Peperstraat had tot gevolg dat buslijn 137 was verplaatst. Berichtgeving hierover was te laat en klopte niet. Ook vanwege het Pleinfestival en de braderie worden straten afgesloten met tot gevolg dat lijn 136 twee dagen niet rijdt in de buurt van de Markt. Uit informatie van Veolia over een alternatieve route bleek dat deze te ver was om lopend te bereiken. Kortom: geen mogelijkheid om met de bus de zieke echtgenoot te bereiken in het ziekenhuis.

Waarom wordt er zo slecht gecommuniceerd is haar vraag. En natuurlijk is dat eigenlijk de belangrijkste vraag. Want als je tijdig weet dat busroutes verlegd worden kan je ook op tijd maatregelen nemen.

De Pro3-fractie gaat er vanuit dat de gemeente deze noodkreet ter harte neemt en grondig uitzoekt wat er fout is gegaan in de voorlichting naar de inwoners. De noodkreet hoort een les te zijn ter verbetering voor een volgende keer.

Vragen over opheldering van deze kwestie zijn inmiddels door de fractie van Pro3 naar het College gestuurd.

De volgende vragen zijn gesteld:

Aan de voorzitter van de Raad

 De fractie van Pro3 heeft kennis genomen van een brief van een inwoner uit de buurt van de Nieuwe Markt te Kaatsheuvel over het verdwijnen van een buslijn zonder goede voorlichting hierover. Deze brief is op 11 mei verstuurd naar de burgemeester.

 Wij vragen ons af of de geschetste situaties in de betreffende brief zich inderdaad hebben voorgedaan.

 1. Is er sprake van voldoende en tijdige berichtgeving over de verplaatsing van buslijn 137 vanwege de werkzaamheden eind april aan de Gasthuisstraat, Marktstraat en Peperstraat?

 2. Klopt het dat de bushalte de enige lokatie is waarop vermeld wordt waar de alternatieve bushalte te vinden is?

 3. Klopt de berichtgeving dat zowel op zaterdag als zondag 12 en 13 mei vanwege het Pleinfestival en de braderie er geen bussen rijden via de Markt?

 4. Wie is verantwoordelijk voor de berichtgeving over het niet rijden van de bussen en de alternatieve routes?: De gemeente of de vervoersdienst Veolia?

 5. Welke maatregelen zijn nodig om de inwoners zo optimaal mogelijk en dus tijdig in te lichten over gewijzigde bustrajecten zodat men niet voor onaangename verrassingen komt te staan?

 In afwachting van uw antwoord,

 met vriendelijke groet,

Peter Flohr, fractievoorzitter Pro3

Om spam tegen te gaan graag vragen, opmerkingen of commentaar mailen naar commentaar@pro3.nu
Na ontvangst volgt publicatie bij dit bericht op de website.