Hoofdlijnen akkoord Bruisend Dorpshart

BDH-ontwerp1In hoofdlijnen is een akkoord bereikt tussen de gemeente en de ontwikkelaars van het Bruisend Dorpshart over een groot aantal aanpassingen van de oorspronkelijke plannen. Deze onderhandelingen waren o.a. nodig vanwege de financiële situatie van woningcorporatie WSG en het aangepaste accommodatiebeleid. Vandaag, 25 mei 2012, zijn alle plannen openbaar gemaakt via een persconferentie. De raad is donderdagavond reeds in een vertrouwelijke vergadering geïnformeerd. Door het College is een pre-advies opgesteld waar de raad zich op 28 juni a.s. moet uitspreken. Uit dit pre-advies halen we de volgende punten:

Wat krijgen we?

Wat brengt het op?

Wanneer starten we en wanneer is het klaar?

We starten naar verwachting in oktober van dit jaar met de woningen in Branderhof. In de loop van 2013 starten de andere projecten op. Deze tijdsplanning heeft te maken met de wijziging van het bestemmingsplan, uitwerking van ontwerpen, beoordeling van de bouwplannen en de verlening van omgevingsvergunningen. Wanneer de genoemde bestemmingsplanwijziging voorspoedig verloopt, is in redelijkheid het project eind 2016 gerealiseerd.

Het volledige pre-advies is hier te lezen en te downloaden.