Font Size

SCREEN

Cpanel

Pro3 akkoord met aangepaste plan voor het dorpshart

Het heeft lang geduurd maar de gemeente heeft met de project-ontwikkelaars Heijmans en Wsg een akkoord bereikt voor een aangepast Dorpshart. De plannen zoals in 2009 voorgelegd aan de Raad zijn nu bijgesteld  tot betaalbare afmetingen en passend binnen de schaal van Kaatsheuvel. Er wordt géén nieuw gemeentehuis gebouwd en ook géén apart multifunctioneel centrum (Carré). In plaats daarvan worden beide gebouwen gecombineerd tot een nieuw gemeenschapshuis. Deze wordt op de plek gezet waar eerst Carré was gepland.

Op de plek van het gemeentehuis komen 45 Casade huurwoningen, waarbij zorg naar behoefte kan worden geboden. De geplande ondergrondse parkeergarage gaat door. De gemeente is met Casade in onderhandeling om de uiteindelijke kosten te bepalen. De Zuidwand (waar nu de huidige gemeentewinkel ligt) wordt voorlopig niet ontwikkeld. De brandweerkazerne blijft eigendom van de gemeente. Branderhof en de Noordwand worden gebouwd zoals eerder in grote lijnen is vastgesteld. Ongeveer 60 ambtenaren worden elders gehuisvest. Dit kan het Hoefijzer zijn, maar ook een andere plek. 

Waarom heeft Pro3 voorgestemd?

Het totale plan is nu betaalbaar en past wat betreft omvang meer binnen de schaal van Kaatsheuvel. Het plan komt ook overeen met wat de PvdA en GroenLinks (partijen waar Pro3 uit voortkomt) in de vorige raadsperiode voor ogen stond. Een gemeenschapshuis met de gemeentewinkel, ontmoetingsruimtes, bibliotheek en de VVV.

Een andere belangrijke reden waarom Pro3 ja heeft gezegd heeft te maken met de risico’s van het project. Het project is volgens Europese aanbestedingsregels gegund aan de ontwikkelaars WSG en Heijmans. Na het besluit van de Raad in februari 2010 om van start te gaan met de plannen kwam een structureel tekort naar voren van ca. 3 ton per jaar op het accommodatiebeleid. Tegelijkertijd raakte Nederland ook in een financieel-economische crisis, kwam er minder geld uit Den Haag, stortte de bouw in en kwam woningcorporatie WSG in de problemen. Genoeg redenen om alle plannen opnieuw tegen het licht te houden. Uiteindelijk is de gemeente in het najaar van 2011 opnieuw met de ontwikkelaars om de tafel gaan zitten. Gezien het Europees aanbestedingsbeleid moest nauwkeurig binnen de bestaande regels onderhandeld worden.

Het resultaat van de onderhandelingen betekent dat er niet opnieuw aanbesteed hoeft te worden. Grote delen van het oorspronkelijk plan blijven in tact. Risicovolle onderdelen zijn bijgesteld. Er mocht ook niet meer geld worden uitgegeven als de Raad eerder had vastgesteld. Als de onderhandelingen waren mislukt zou dit de gemeente vele extra miljoenen gekost hebben. Er zou niets voor in de plaats zijn teruggekomen. Gezien het bevredigende resultaat vindt Pro3 dat nu doorgegaan moet worden. Met lege handen staan is geen optie. Zeker als dit miljoenen zou kosten.

Ondanks dat het moeilijke tijden zijn (ook voor de gemeente) vindt Pro3 het verantwoord dat er een positief signaal afgegeven wordt als dat tot de financiële mogelijkheden behoort. We horen niet bij de pakken neer te gaan zitten maar aan de slag te gaan voor een nieuwe en broodnodige impuls in Kaatsheuvel. Een gemeente moet in mindere tijden voorop durven lopen.

Voor de tekst van de bijdrage van Pro3 bij de raadsvergadering klik hier 

Om spam tegen te gaan graag vragen, opmerkingen of commentaar mailen naar commentaar@pro3.nu
Na ontvangst volgt publicatie bij dit bericht op de website.