Dorpshart vol blik? Of toch maar liever een parkeergarage?

Een persoonlijke mening uit de Sprekershoek van Nanny Verheijen

In De Duinkoerier van 27 juni liet de heer Oprins weer eens zijn licht schijnen over het dorpshart van Kaatsheuvel. Net als hij eerder deed in december vorig jaar merkt hij op dat de mensen in Kaatsheuvel ‘gewoon een gemoedelijk dorpsplein willen, een centrum met kwaliteit, karakter en groen en waar het Brabants gezellig is’.

Wat zullen de Kaatsheuvelnaren blij zijn dat de kogel door de kerk is en dat er dan nu zo’n kleinschalig ‘Brabants gezellig' dorpshart komt. Eindelijk!

Groen wordt het ook, nergens geparkeerde auto’s, die staan keurig opgeborgen in de parkeergarage. Mijnheer Oprins wil er niet aan, maar die parkeergarage levert wel degelijk een bijdrage aan ‘dat gezellige plein’. Het is een stuk plezieriger op een terrasje zitten zonder uitlaatgassen, geparkeerd blik en herrie van komende en gaande auto’s om je heen. De aanleg van de parkeergarage kost een duit, maar er zijn inmiddels onderhandelingen gaande waardoor de kosten ervan slechts deels voor rekening van de gemeente komen.

De heer Oprins maakt zich zorgen over de financiële toestand van onze gemeente. Terecht, want door maatregelen van de rijksoverheid komt er veel meer op het bordje van de gemeente te liggen, zonder dat er geld bij geleverd wordt. Hij is dan ook blij dat de gemeentelijke oppositiepartijen – CDA en VVD - flink van zich laten horen. CDA en VVD? Zijn dat niet de partijen die in de regering samen met de PVV juist de maatregelen getroffen hebben waardoor veel gemeentes in zwaar financieel weer terechtkomen? Zijn dat niet de partijen die in de vorige raadsperiode juist zeer ingenomen waren met de peperdure plannen voor een veel te groot ‘Bruisend Dorpshart’? Verwarrend.

Overigens kan ik – net als vorige keer - de oproep van de heer Oprins van harte ondersteunen: maak gebruik van de creativiteit die onder de mensen leeft om zo samen de vraagstukken toekomstgericht aan te pakken. Gelukkig is dat ook gebeurd, inwoners hebben de afgelopende maanden de kans gekregen om mee te praten en hun ideëen aan te dragen bij de zgn. visie avonden. Merkwaardig dat het CDA daarover dan weer weifelend was: zijn de bewoners er wel aan toe? is het niet te duur?

De heer Oprins breekt graag een lans voor zijn partij, het CDA. De inwoners van onze gemeente kunnen zich afvragen hoe terecht dat is.