De Duinkoerier en de lokale democratie

De Duinkoerier is van belang, stelt Burgemeester Luijendijk terecht. De lofzang die hij en anderen in de uitgave van vorige week over De Duinkoerier hebben geuit hoeven hier niet herhaald te worden. Eén stelling van de burgemeester wil ik wel graag herhalen, omdat die mij uit het hart is gegrepen: ‘een goede berichtgeving is onmisbaar voor de lokale democratie’. Precies! Publicatie van besluiten van de Gemeenteraad, het hart van de lokale democratie, op de gemeentelijke pagina’s van De Duinkoerier hoort daar bij. Al geruime tijd probeert Pro3 dit via verschillende kanalen in de gemeentelijke organisatie te bewerkstelligen. Daar wordt al even zolang over nagedacht bij de afdeling Communicatie, althans een antwoord laat op zich wachten. Waarom wel agenda’s van commissie- en raadsvergaderingen met uitnodiging om deze te komen bijwonen en niet wat de door ons gekozen gemeenteraadsleden besluiten en hoe de verschillen partijen daarover stemden?

Mijnheer Ad van Laarhoven van Gemeentebelangen noemt in zijn bijdrage over de middenpagina met ‘Gemeente Nieuws’ expliciet : ‘Waar de gemeenteraad als Volksvertegenwoordiging verantwoording aflegt via de besluiten die genomen worden.’ Is er voor gemeenteraadsleden een andere editie van De Duinkoerier dan voor gewone burgers? Ik heb over die besluiten op de gemeentelijke pagina’s nog nooit iets gelezen. Het kan natuurlijk zo zijn dat dit nieuw beleid wordt en dat met ingang van dit politieke seizoen de besluitenlijsten wèl worden opgenomen in de gemeentelijke pagina’s van De Duinkoerier. Ik hoop het van ganser harte, want ‘goede berichtgeving is echt onmisbaar voor de lokale democratie’!

Nanny Verheijen, bestuurslid