Font Size

SCREEN

Cpanel

Dorpstuinen

buurtmoestuin

Door de recessie in de bouwwereld komen steeds meer terreinen braak te liggen omdat bebouwing uitblijft.
Ook in onze gemeente zijn er diverse braakliggende percelen, die een doorn in het oog zijn van de direct omwonenden en andere dorpsgenoten. Zolang er geen bouwontwikkelingen zijn op korte termijn kunnen deze percelen gebruikt worden als volkstuinen voor het kweken van groenten, fruit en kruiden, wat gezond, sociaal en gezellig is!

Dorpstuinen goed voor leefbaarheid
Deze dorpstuinen (wijk- of buurttuinen) vergroten de betrokkenheid van de bewoners en de leefbaarheid in de wijken. In deze tijd, waarin de gemeente vaak een beroep doet op actief groenonderhoud door buurtbewoners, is dit een unieke gelegenheid om aan de slag te gaan als medebeheerders van het (tijdelijk) dorpsgroen. Het zou een mogelijkheid zijn om vanuit deze gedachte in de toekomst een duurzame oplossing te vinden voor de verloedering van veel klein dorpsgroen.

Als gemeenten, projectontwikkelaars, woningcorporaties en buren op deze manier met elkaar in contact komen, versterkt dit de samenwerking bij herontwikkeling van bepaalde delen in de dorpen. Het is uiteraard belangrijk dat er draagvlak is onder de bewoners zelf. De gemeente kan samen met woningbouwcorporaties, volkstuinverenigingen en natuurmonumenten hierin een ondersteunende rol in spelen en de voorwaarden scheppen om het mogelijk te maken.

Geef groen een kans en de ruimte
De jaarlijkse kerstboom zou in een dergelijk gebied geplant kunnen worden en, als hij aanslaat, het volgend jaar worden hergebruikt.
Bij het herinrichten van privé tuinen worden vaak struiken en planten vernietigd. Deze planten kunnen worden terug geplant in deze dorpstuinen. Jonge kuipbomen kunnen zich ontwikkelen om later elders definitief te worden geplant. Dorpstuinen met groente, fruit, kruiden en ander groen, wat eetbaar, tastbaar en bruikbaar is, geven een meerwaarde aan de buurt.
Op grotere braakliggende terreinen kun je bij deze dorpstuinen ook ruimte maken voor jeugdactiviteiten .De braakliggende terreinen kunnen een podium zijn voor jonge kunstenaars en vormgevers. Door hun werk zou de verloedering en verpaupering die is ontstaan door de recessie tijdelijk aan het oog worden onttrokken.
Pro3 wil met een initiatiefvoorstel komen om dorpstuinen in de gemeente Loon op Zand te kunnen ontwikkelen.

Jan van Gorkum, gemeenteraadslid Pro3

Om spam tegen te gaan graag vragen, opmerkingen of commentaar mailen naar commentaar@pro3.nu
Na ontvangst volgt publicatie bij dit bericht op de website.