Pijnlijke keuzes voor een sterke toekomst

De toekomst van de gemeente Loon op Zand moet blijvend van een stevige fundament worden voorzien. Een fundament waaraan niet alleen het gemeentebestuur bijdraagt, maar ook veel meer dan vroeger de inwoners zelf. 
Naast het financiële verleden van de gemeente speelt de huidige economische crisis en de overheveling van rijkstaken naar de gemeente met verminderende geldstromen uit Den Haag ons parten. Keuzes die pijn doen bij verenigingen en maatschappelijke organisaties zijn daardoor onontkoombaar.

Minder overheid betekent meer verantwoordelijkheid én meer kansen voor  inwoners. Dat hopen we terug te zien in de wijken en de buurten bij het groenonderhoud en de inrichting van de woonomgeving. Minder overheid betekent ook méér investeren in het stimuleren van betrokkenheid van de inwoners, communicatie en het bevorderen van redzaamheid.

Pro3 zal zich hard blijven maken voor bescherming van kwetsbare groepen in onze gemeente. Basisvoorzieningen zoals bibliotheek, kindvoorzieningen, jeugd- en jongerenwerk (incl. scouting en in sportverband) moeten in aanvaardbare en betaalbare vormen overeind kunnen blijven. 
Een sterke toekomst betekent dat nu fundamentele keuzes nodig zijn. Keuzes  voor een doelgerichter subsidiebeleid en keuzes voor geprivatiseerde en commerciële marktpartijen voor accommodaties, daar waar het kan.
Een sociale, schone en slimme gemeente gaat goed voorbereid de toekomst in door verantwoorde keuzes te maken. Daar staat Pro3 voor!

(Bovenstaand artikel is de bijdrage van Pro3 voor de begrotingskrant en verschijnt woensdag 31 oktober in de Duinkoerier)