Font Size

SCREEN

Cpanel

Bezuinigingen met méér beleid onderbouwen

Gesubsidieerde verenigingen en vrijwilligersorganisaties hebben te horen gekregen dat met ingang van 2014 de subsidie in 3 jaar afgebouwd zal worden. Voor buitensportverenigingen (voetbal, hockey en handbal) wordt de subsidie in 10 jaar afgebouwd.

Zowel landelijk, provinciaal als lokaal wordt uitgegaan van een terugtredende overheid. Steeds meer en steeds vaker zal een beroep gedaan worden op de eigen kracht en verantwoordelijkheid van de inwoners, de verenigingen en maatschappelijke organisaties. Daarnaast heeft de gemeente de komende jaren ook steeds minder geld beschikbaar. Niet alleen de huidige financiële crisis pakt voor Loon op Zand slecht uit. Ook zullen gemeenten de komende jaren niet ontzien worden in de bezuinigingen die op rijksniveau worden vastgesteld. De verwachtingen voor komende jaren zijn niet hoopgevend.

 

 

Pijnlijke keuzes

Minder geld in de gemeentekas betekent pijnlijke keuzes maken, dat gaat Pro3 niet uit de weg. Doorschuiven naar het volgende jaar vindt Pro3 geen goed idee. We moeten nu van start met bedenken van oplossingen voor de problemen die ontstaan als de subsidie wegvalt.

Eerst zijn de verenigingen en de organisaties aan zet om in beeld te brengen wat de gevolgen zijn van de verminderde inkomsten. Daarna kan met de gemeente samen gezocht worden naar maatwerk-oplossingen.

 

Subsidiebeleid

Maar Pro3 wil meer dan de huidige voorgestelde route. Pro3 vindt dat niet alleen op basis van cijfers bezuinigd moet worden. Bezuinigingen moeten onderbouwd zijn door weloverwogen keuzes: met welke activiteiten bereik je doelstellingen die je als gemeente belangrijk vindt? Deze keuzes moeten vorm krijgen in nieuw vast te stellen subsidiebeleid. Een belangrijk onderdeel hierbij is bijvoorbeeld extra aandacht en mogelijkheden voor specifieke doelgroepen (jongeren, ouderen).

In een motie heeft Pro3, samen met de coalitiepartners GemeenteBelangen en Lijst Loon op Zand deze opdracht aan het College meegegeven.

 

Maatwerk bij bezuinigingen welzijnssubsidies

Pro3 heeft samen met lijst Loon op Zand een motie ondersteund van GemeenteBelangen om met alle subsidieontvangers gezamenlijk overleg te voeren over de inhoud van het nieuw vast te stellen subsidiebeleid. Tegelijkertijd wordt aan het College de opdracht gegeven om passende oplossingen te zoeken voor verenigingen die meer tijd nodig hebben dan de drie nu voorgestelde jaren van afbouw.

 

Accommodatiebeleid / huisvesting

Uit de eerste reacties van verenigingen op de plannen van de gemeente blijken de kosten voor huisvesting een heet hangijzer. Op dit moment is er geen sprake van een evenwichtige verdeling van alle accommodatiekosten. Bij de ene organisatie wordt met deze kosten apart rekening gehouden, bij de andere juist niet. Ook wordt terecht de vraag gesteld of het niet verstandig is om te kijken in hoeverre een deel van het accommodatiebeheer geprivatiseerd kan worden. Een verzelfstandiging van het accommodatiebeheer naar een commerciële partij opent mogelijk nieuwe paden en schept meer duidelijkheid over de geldstromen voor accommodaties.

Pro3 heeft in een motie, samen met GemeenteBelangen en Lijst Loon op Zand, het College uitgenodigd de mogelijkheden voor privatisering te onderzoeken.

 

Buitensportaccommodaties

Sinds 1999 krijgen buitensportverenigingen een subsidie voor de exploïtatie van de accommodaties. Deze subsidie (ca. € 200.000 per jaar) wordt in 10 jaar afgebouwd, per jaar 10% minder subsidie. Voor de verenigingen is dit een heel forse bezuiniging. Dat realiseert de gemeente zich ook. Vandaar de toezegging om in gesprek met de verenigingen de konsekwenties van de verminderde inkomsten in beeld te brengen en naar alternatieven te kijken. Ook is de bereidheid uitgesproken om maatwerk te leveren als het voortbestaan in gevaar dreigt te komen.

 

Maar Pro3 wil meer dan alleen deze toezeggingen. In een motie heeft Pro3 samen met de coalitiepartners GemeenteBelangen en Lijst Loon op Zand het College opdracht gegeven de financiële mogelijkheden en knelpunten goed in beeld te brengen. Daarnaast moet de gemeente onderzoeken of doelgroepenbeleid de activiteiten van de verenigingen kan ondersteunen. Ook moet de positie van de buitensportverenigingen deel uit maken van het nieuwe subsidiebeleid.

 

Het jaar 2013: overgangsjaar

Het komend jaar zullen de gesubsidieerde verenigingen en organisaties aan de slag gaan om duidelijk in beeld te brengen wat e.a. betekent voor de toekomst van hun vereniging, welke oplossingen zij zelf aan kunnen dragen en welke alternatieven te vinden zijn.

Tegelijkertijd moet de gemeente aan de slag om bovenstaande moties, die door een meerderheid van de Gemeenteraad (GB, Pro3 en LLOZ) zijn aangenomen, tot uitvoer te brengen. Pro3 heeft er alle vertrouwen in dat zowel de verenigingen als de gemeente tot creatieve en beleidsonderbouwde oplossingen kunnen komen die de toekomst voor de gemeente én de verenigingen sterker maken.

Reacties   

0 #2 Peter Flohr 27-02-2013 00:32
Beste Gerard,
Ruim 13 jaar heeft de gemeente volgens deze afspraken gewerkt! Tijden veranderen. De samenleving verandert en nieuwe eisen worden ook aan de gemeente (dus ook de gehele bevolking) gesteld. Een zorgvuldige heroverweging in overleg met alle verenigingen is op z'n plaats. De gemeente leeft niet op een eiland. Verenigingen ook niet.
0 #1 Gerard 26-02-2013 10:18
Wat voor zin heeft het voor verenigingen om met de gemeente rond de tafel te gaan voor het maken van afspraken over de toekomst ? In 1999 zijn de verenigingen ook rond de tafel gegaan met de gemeente.
De afspraken die toen gemaakt zijn worden nu genegeerd. Hoe gek moet je zijn en wat voor zin heeft het om nieuwe afspraken maken met een partij die eerdere afspraken niet na komt en gewoon naast zich neer legt

Om spam tegen te gaan graag vragen, opmerkingen of commentaar mailen naar commentaar@pro3.nu
Na ontvangst volgt publicatie bij dit bericht op de website.