Font Size

SCREEN

Cpanel

Pro3 wenst u allen een heel mooi 2013 toe

Wij wensen u van harte een mooi en gelukkig nieuwjaar.

Als progressieve politieke partij zullen wij ons ook in 2013 blijven inzetten voor een sociale, slimme en schone gemeente Loon op Zand. Een gemeente waar de inwoners zich thuis voelen in een veilige en leefbare woonomgeving en zich met elkaar verbonden voelen. Verbondenheid maakt het makkelijker om met elkaar slimme oplossingen te vinden voor mogelijke problemen.

Samenwerking zal steeds belangrijker worden, zowel in wijken en buurten, als in verenigingen en organisaties. Ook de gemeente zelf zal oplossingen moeten zoeken in samenwerking met andere gemeenten.

Pro3 ziet het nieuwe jaar met vertrouwen en optimisme tegemoet gezien. Optimisme als positieve instelling bij de vele keuzes die Pro3 dit jaar zal maken.

Natuurlijk past ons als partij ook realisme: 2013 is immers het jaar waarin van gesubsidieerde verenigingen een krachtige inspanning gevraagd wordt om oplossingen te vinden voor de aangekondigde bezuinigingen. Pro3 wil hieraan actief  een bijdrage leveren door creatief mee te denken en te doen.

Realistisch is ook de verwachting dat vanuit de rijksoverheid minder geld naar de gemeente gaat terwijl er meer taken op het bordje van de gemeente gelegd gaan worden. Het zal geen geringe opgave zijn om hiervoor oplossingen te vinden. Toch hebben wij er vertrouwen in dat dit wel lukt, zeker als dit gebeurt met betrokkenheid van de inwoners, verenigingen en organisaties hierbij.

Bij de te maken keuzes blijft Pro3 zich richten naar de drie uitgangspunten die geformuleerd zijn bij de start van de partij in 2009:

  • Een sociale gemeente is een gemeente waarin iedereen recht heeft op een fatsoenlijk bestaan en niemand aan de kant staat.
  • Een schone gemeente is een gemeente die extra aandacht heeft voor een schone, groene en milieuvriendelijke gemeente, die duurzaam en leefbaar is.
  • Een slimme gemeente is een gemeente die – samen met haar inwoners, verenigingen, maatschappelijke organisaties en ondernemingen – creatieve oplossingen bedenkt voor vraagstukken en problemen die horen bij het met-elkaar-leven.

Met deze uitgangspunten en een positieve en optimistische instelling zal 2013 een pracht jaar worden. Wij nodigen een ieder van harte uit hieraan mee te doen en een positieve bijdrage te leveren.

Peter Flohr,
fractievoorzitter Pro3

Om spam tegen te gaan graag vragen, opmerkingen of commentaar mailen naar commentaar@pro3.nu
Na ontvangst volgt publicatie bij dit bericht op de website.