Samenwerking, jazeker, maar niet tegen elke prijs!

Een persoonlijke mening uit de Sprekershoek van Marcel Kramer

 

Het is voor ons bij Pro3 duidelijk dat intergemeentelijke samenwerking een "hot item" aan het worden is, waar ook steeds meer mensen hier in de gemeente zich duidelijk voor interesseren. En waar zij zich - terecht! - zorgen over maken. Ik zelf vind dat wij als gemeente Loon op Zand in staat moeten blijven om ons eigen beleid te bepalen, ook in de toekomst.

 

Iedere gemeente is in mijn ogen uniek, en alleen lokaal heeft men oog voor kleinschalige problemen die toch om een oplossing vragen vanuit de politiek. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de grieven van inwoners over voetpaden, straatverlichting of de lokale ondernemers. Wij als gemeentelijke politici zijn uiteindelijk voor het grootste gedeelte verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en het welnemen van onze eigen burgers, niet Den Haag. Daarom keer ik me tegen ideeën als een volledige integratie van de gemeenten Loon op Zand en Waalwijk, of Loon op Zand en Tilburg (beide voorstellen doen informeel de ronde hier in het dorp, heb ik gemerkt). Ik vind dat wij als Pro3 helder moeten zijn over onze visie op de toekomst. In mijn ogen zou die visie als kern moeten hebben "samenwerken waar het kan, zelfstandig blijven waar het moet".

 

Er moet dus geen sprake zijn van een volledige fusie van Loon op Zand met een andere gemeente, in ieder geval niet op de korte termijn. Maar wat dan wel? Meer samenwerking zal nodig zijn om de gemeentelijke kosten binnen de perken te houden. Ik ben daarom een voorstander van de overeenkomstenaanpak. Concreet komt dit voor mij neer op samenwerkingsovereenkomsten met verschillende gemeenten op gebieden waar wij als Loon op Zand duidelijk voordeel bij hebben. Dit kan van financiële aard zijn, maar culturele en maatschappelijke aspecten spelen natuurlijk ook een rol om te overwegen. Ik vind dat wij ons niet toe moeten spitsen op Waalwijk of Tilburg alleen, maar regionaal binnen de Langstraat, Midden-Brabant en projectgroepen moeten zoeken naar de beste mogelijkheden voor onze gemeente. Ik sta voor een heldere visie, want zo weten niet alleen de inwoners van Loon op Zand, Kaatsheuvel en de Moer waar zij aan toe zijn, maar weten ook onze buurgemeentes wat onze visie is!