Font Size

SCREEN

Cpanel

Loon op Zand en Waalwijk: geen ambtelijke fusie, samenwerking blijft

Persbericht Gemeente loon op Zand

In vervolg op de notitie ‘Stip op de horizon’ besloten de gemeenten Loon op Zand en Waalwijk in 2011 te onderzoeken of een vergaande bundeling van de twee ambtelijke organisaties, de kracht van beide gemeenten zou vergroten. Uitgangspunten voor deze vergaande bundeling waren lagere kosten, meer kwaliteit en minder kwetsbaarheid (drie K’s).

Een vooronderzoek door bureau Berenschot en KoxDeVoogd diende t.a.v. de 3 K’s een objectief markeringspunt op te leveren voor verdere besluitvorming door de colleges.

 

De aan Berenschot c.s. voorgelegde vragen dienden inzicht op te leveren in vragen m.b.t. de schaalgrootte van de samenwerking, de gewenste organisatievorm, de te verwachten kwaliteiten, de te verwachten kostenvoordelen, de gewenste formatieomvang, andere samenwerkingsvormen die passen bij de ambities van beide gemeenten, de positionering van het Langstraatgebied, mogelijke fasering en voorbereidings- en frictiekosten.

Bij een tussentijdse rapportage na de (financiële) benchmark en rekening houdend met de bezuinigingen die beide gemeenten op eigen kracht al door gaan voeren- was de overall analyse dat kostenbesparing als belangrijkste argument om ambtelijk te fuseren vervalt.

 

De uitkomsten van de financiële analyse en de inzichten in de impact en gevolgen van een ambtelijke fusie waren voor de gemeente loon op Zand aanleiding niet langer aan te koersen op samenvoegen van de twee ambtelijke organisaties.

Het college van Waalwijk had het onderzoek graag afgerond gezien met name om meer inzicht te krijgen in aspecten als kwaliteit en kwetsbaarheid en in de vraag welke taakonderdelen, als volledig fuseren het niet is, wel kansen bieden.

De stuurgroep en vervolgens de colleges hebben besloten het onderzoek door Berenschot c.s te beëindigen.

 

Het college van Loon op Zand gaat met de raad in overleg om te komen tot een nieuwe visie op samenwerking. Berenschot c.s concludeert dat niets doen voor de toekomst geen optie is. Gezien de ontwikkelingen als decentralisatie van rijkstaken blijft samenwerking noodzakelijk voor Loon op Zand en Waalwijk. De vorm waarin dient opnieuw te worden bepaald.

 

Na te lezen documenten:

raadsinformatiebrief_eindrapport.pdf
Berenschot_eindrapport.pdf

 

Om spam tegen te gaan graag vragen, opmerkingen of commentaar mailen naar commentaar@pro3.nu
Na ontvangst volgt publicatie bij dit bericht op de website.