Goeie Krant?

Een persoonlijke mening uit de Sprekershoek van Cees van de Ven

Het is weer lang geleden dat, bij ons thuis, op dinsdag en donderdag “De Echo van het Zuiden” in de brievenbus viel. Daarin lezenswaardigheden over het verenigingsleven, de gemeentepolitiek, waar ergens in de regio was ingebroken, wie er tegen een boom was gereden en waar brand was geweest. Ook klonk zoals de titel aangaf de echo door over landelijke gebeurtenissen. Schoolmeester Jan Teurlings heeft in die tijd heel wat krantenpagina’s volgeschreven. Daarnaast las ons gezin dagelijks “De Volkskrant”. Zoals zoveel andere Kaatsheuvelnaren probeerden wij een tijdje een abonnement op de “Het Nieuwsblad van het Zuiden”. Dat beviel niet zo best omdat in vergelijking met “De Volkskrant” er te weinig landelijk nieuws en voornamelijk alleen berichten over en van Tilburg in stonden.

In loop van jaren is “De Echo van het zuiden” vervangen door een viertal advertentiebladen. Weliswaar zeer versnipperd krijgen de inwoners van de gemeente Loon op Zand zo informatie over het wel en wee van hun samenleving. “Het Brabants Dagblad” de opvolger van “Het Nieuwsblad van het Zuiden” zorgde tot voor kort op een redelijke manier de berichtgeving over vooral de gemeentepolitiek. Vanaf deze maand is dat anders. “Het Brabants Dagblad” is veranderd in een krant die meer ingaat op de achtergrond van het nieuws met daarnaast heel veel nieuws over en uit de stad Tilburg. De vraag is nu, zitten lezers in de dorpen rond Tilburg daar nu echt op te wachten? Zijn door de andere manier van berichtgeving voor hen, net zoals vroeger, landelijke kranten, samen met het plaatselijke nieuws in de advertentiebladen, niet veel interessanter geworden?

De Moer, 14 februari 2013.
Cees van de Ven