Font Size

SCREEN

Cpanel

Petitie personeel kinderopvang roept vragen op

De werkgelegenheid bij de kinderopvang staat door een teruglopend aantal kinderen onder grote druk. De financiële situatie van Stichting KinderCentra Midden-Brabant (SKC M-B) duikt in de rode cijfers. Een eindejaarsuitkering is niet uitgekeerd, ondanks de verplichting daartoe volgens de CAO. Een sociaal plan is door de directie afgewezen.

Personeelsleden en ouders hebben op 7 februari een petitie aangeboden aan de directie van SKC M-B. De petitie is door de bestuursvoorzitter van de stichting, tevens directeur van de organisatie, de heer P. Vermeulen persoonlijk in ontvangst genomen.

 

De petitie bevat de volgende tekst:

 

 

 

 

Een reactie op deze petitie is niet bekend, noch van de kant van het bestuur, noch van de directie.

 

Als belangrijke subsidiegever van “de stichting Kindercentra Gemeente  Loon op Zand”, onderdeel van SKC M-B, is de gemeente mede verantwoordelijk voor het peuterspeelzaalwerk. In 2012 is aan het peuterspeelwerk ca. € 271.000 subsidie verleend.

 

Pro3 maakt zich grote zorgen over de bestuurlijke stabiliteit en continuïteit van de kinderopvang. Het bestuur van de stichting SKC M-B zou sinds 1 januari nog maar uit één persoon bestaan. Hetzelfde geldt voor de stichting die over het peuterzaalwerk in Loon op Zand gaat. Er is volgens Pro3 geen sprake van een volwaardig en ter verantwoording te roepen bestuur. Zeker als de bestuursvoorzitter (van beide stichtingen!) dezelfde persoon is als de directeur van de organisatie!

Over de kwaliteit van de kinderopvang op de werkvloer zijn er geen twijfels. De GGD en de inspectie beoordelen deze als goed. Het uitvoerend personeel slaagt erin om in de dagelijkse praktijk aan de hoogste eisen te voldoen.

 

Gezien deze ontwikkelingen heeft Pro3 de volgende vragen gesteld aan het College:

·         Bent u op de hoogte van deze situatie bij SKC M-B?

·         Wat is de rol van de gemeente in deze kwestie?

·         Is sprake van een reorganisatie?

·         Bent u op de hoogte van de reactie op de petitie door bestuur en directie van SKC M-B?

 

De vakbond ABVAKABO is zeer verbolgen over de gang van zaken en de houding van de directie tot nu toe.

 

Pro3 hecht aan kwalitatieve goede kinderopvang zoals die in onze gemeente tot nu toe wordt gerealiseerd. Belangrijk is dat klaarheid wordt gegeven in de huidige situatie en de gevolgen voor de ouders en het personeel. Pro3 verwacht van het College dat snel duidelijk wordt welke kant de gemeente op wil gaan met het peuterspeelzaalwerk.

 

Reacties   

+1 #1 Nicole Onrust 22-02-2013 15:53
Zeer wenselijk dat er vanuit de gemeente een degelijk onafhankelijk onderzoek komt naar de gang van zaken binnen deze organisatie. Het rommelt hier al jaren! Als voormalig voorzitter van de ouderraad meerdere malen getuige geweest van de twijfelachtige capaciteiten van het bestuur/ de directie.

Om spam tegen te gaan graag vragen, opmerkingen of commentaar mailen naar commentaar@pro3.nu
Na ontvangst volgt publicatie bij dit bericht op de website.