Font Size

SCREEN

Cpanel

Ondertekening coalitieakkoord

Er is tussen de coalitiepartners overeenstemming bereikt over het coalitieakkoord. Op woensdag 14 april werd het akkoord door de fractievoorzitters van de 3 partijen ondertekend.

ondertekening coalitieakkoord

 

 De tekst van het coalitieakkoord is hier te downloaden.