Hoe blijven we in contact met onze burgers ?

Een persoonlijke mening uit de Sprekershoek van Marianne Verschure

Ik zit nu ruim drie jaar als burgercommissielid namens Pro3 in de commissie Fysiek Omgeving en Milieu (FOM).  Het is een ondersteunende functie voor de raadsleden, al dan niet met een eigen kennis over een bepaald onderwerp. Gemiddeld 8 keer per jaar vergaderen we over adviesstukken, onderwerpen waar het College van B&W de mening van de commissie wil horen,  stukken ter kennisname etc., allemaal ter voorbereiding op de gemeenteraadsvergaderingen. Op de publieke tribune zitten meestal maximaal een 10-tal mensen, die voornamelijk komen voor een onderdeel van de agenda dat op hen betrekking heeft. 

Procedures en taalgebruik

Met enige regelmaat blijkt in deze commissievergaderingen, dat het pas dan de eerste keer is dat een inwoner te maken krijgt met de ingewikkelde procedures en taalgebruik van  de overheid. Ik zie dan de verbazing en soms de wanhoop over de invloed die dan nog kan/wil/moet worden uitgeoefend op dat specifieke besluit. Vooral de onduidelijkheid in welk stadium de beslissing zit, is een behoorlijke teleurstelling voor die betrokken inwoner.

Zo ontstaat onder andere de aversie tegen de politiek. Ik pleit ervoor om dit proces toegankelijker te maken; meer en eerder terug naar de inwoners; niet bang zijn voor ongemakkelijke discussies en confrontatie, betrekken bij het tot stand komen van bepaalde beslissingen, maar met oog voor het democratisch proces, dat nu eenmaal tijd kost en regels heeft.

Dus om te beginnen bij ons zelf,  wat doen de raads- en commissieleden eigenlijk en voor wie doen we dat werk ? Dat blijft de beslissende vraag voor onszelf en om toe te lichten aan de inwoners.

Pro3, als lokale progressieve, vernieuwende partij, mag je daar altijd op aanspreken.