Een milieuvriendelijke N261?

Een persoonlijke mening uit de Sprekershoek van Marcel Kramer

Sommige inwoners van Kaatsheuvel, Loon op Zand en de Moer reageerden ontsteld toen zij merkten hoe veel bos er aan beide kanten van de N261 werd weggekapt om ruimte te maken voor de verbreding van de snelweg. Enkele inwoners hebben onder andere Pro3 bericht gestuurd met de vraag: “moest dat nu, zo veel bos wegkappen voor een stuk asfalt?” 

Helaas was dat inderdaad noodzakelijk. Er moet simpelweg meer capaciteit komen om de groeiende verkeersstromen tussen Tilburg en Den Bosch goed te laten doorstromen. Een file is namelijk veel meer belastend voor het milieu dan netjes doorrijdend verkeer, omdat het aantal uitstootgassen in een file veel groter is dan bij verkeer dat zich gewoon aan de normale snelheid houdt. Bovendien zorgt het voor onnodige ergernis bij burgers die dag in dag uit in de file staan als ze naar hun werk willen, of juist terugkeren naar huis. Pro3 heeft aan de plannen voor de vernieuwde N261 meegewerkt, en heeft daarbij de milieudoelen zeker niet uit het oog verloren. 

Vanwege de ligging van de N261 direct langs een aantal belangrijke natuurgebieden is een aparte natuurtoets uitgevoerd. Voor aanleg van de ongelijkvloerse kruisingen is een deel van het natuurgebied nodig. Op voorhand is hier goed naar gekeken. Er wordt geen strikt beschermend habitat (natuurlijke woongebied van dier en plant) vernietigd. Alle gekapte bomen worden bijvoorbeeld binnen de grenzen van de gemeente Loon op Zand teruggeplant. Dit teruggeplaatste bos wordt maar liefst 26 hectare groot, en is daarmee qua totale oppervlakte groter dan de strook grond die nu is weggekapt.

Tevens wordt er nabij Loon op Zand een wildbrug (ecoduct) van vijftig meter breed over de snelweg gebouwd, zodat voor het eerst sinds 30 jaar dieren van de ene helft van het bos veilig kunnen oversteken naar de andere kant. Voor het eerst sinds 30 jaar worden de Loonse Duinen en Huis ter Heide weer met elkaar verbonden. Dit komt de biodiversiteit van het bos in de gemeente Loon op Zand sowieso zeer ten goede en vermindert de kans op aanrijdingen tussen auto’s en overstekend wild. 

Tenslotte is er ook nagedacht over de rol van de snelweg: de wensen van de Efteling en de gemeente zijn erin verwerkt. De fly-over bij de Efteling is specifiek bedoeld om de verkeersdruk van de Europalaan te halen, en om de doorstroom van verkeer richting Waalwijk op gang te houden. Aansluitend daarop zorgen de uitbreiding van het parkeerterrein van de Efteling in de richting van Crossroads voor een verdere verlichting van de verkeersdrukte voor inwoners van Kaatsheuvel die dicht bij de Efteling wonen, en die de afgelopen jaren regelmatig (terecht) hebben geklaagd over zowel verkeersoverlast. Een milieuvriendelijke N261 is dus wel degelijk mogelijk.

Meer informatie over de veranderingen aan de N261 is te vinden op de website van de provincie Noord-Brabant: klik hier