Loon op Zand schaliegasvrij?

Moet de gemeente Loon op Zand zich ook als schaliegasvrije gemeente op de kaart zetten? Pro3 vindt van wel. Loon op Zand is één van de gemeenten waar schaliegas in de ondergrond aanwezig zou kunnen zijn. Het winnen van schaliegas veroorzaakt veel overlast voor omwonenden, de natuur en mogelijk ook het grondwater. De risico's zijn groot, zo blijkt uit talloze rapporten en de praktijk in Amerika.  Daarbij komt dat het vergroten van de gaswinning bezwaren heeft als het gaat om klimaatverandering, aantasting van het landschap en leefbaarheid. Gaswinning wordt niet beschouwd als een positieve bijdrage op weg naar duurzame energie. Het mogelijk maken van schaliegasboringen vormt een hindernis voor het verder uitrollen en ontwikkelen van duurzame, schone en hernieuwbare energie. Kortom, schaliegasboringen moeten we in Nederland niet willen en niet doen.

De gemeente is het bevoegd gezag om hiervoor een omgevingsvergunning te verstrekken die nodig kan zijn voor de proefboring. Wij raden daarom het verstrekken van deze vergunning ten sterkste af. De gemeenteraad kan dit bekrachtigen met een motie. Pro3 zal op de eerstvolgende raadsvergadering het initiatief nemen om een motie hierover in te dienen. 

Overigens heeft onze gemeente ervaring met gasboringen. Aan de ruilverkavelingsweg in Loon op Zand wordt al sinds midden jaren '80 geboord naar aardgas. Naar verluidt loopt deze voorraad nu naar zijn eind. 

De eigenaar van deze gaswinningsinstallatie heeft wel plannen voor schalieolie en gasopslag. Dit maakt het eens te meer belangrijk dat een duidelijk signaal van de Gemeenteraad uitgaat. 

bronnen:
http://www.schaliegasvrij.nl

 

Wat schaliegas is wordt goed uitgelegd in het volgend filmpje:

Lezenswaardige  weblinks:

Provincie Noord-Brabant: Schaliegas discussieforum

Kennislink:  "Gas van grote diepte"

Chemisch weekblad C2W: Schaliegas in de Koelkast