Font Size

SCREEN

Cpanel

Leve de marktwerking

- door Cees van de Ven -

Als laatste gaat in september het hoofdpostkantoor in Waalwijk dicht. Eens hadden we in de gemeente Loon op Zand ook postkantoren. In Kaatsheuvel zelfs met een levensechte directeur die de medewerkers van PTT post, telefonie en telegrafie aanstuurde. We hadden bankkantoren waar je met al je vragen zomaar kon binnenlopen. We hadden bedrijven die je gewoon kon bellen. We hadden een politiebureau en, voordat de stapelzotte reorganisatie in 1993 plaatsvond, gemeentelijke politie in de steden en rijkspolitie in de dorpen. In de kazerne aan de Antoniusstraat was zelfs lange tijd marechaussee gehuisvest.

Het is allemaal weg. De PTT werd opgeknipt in TNT en KNP. TNT heeft inmiddels alle postkantoren gesloten, flikkert alle bezorgers op straat en wil nu zijn postdivisie openbaar verpatsen. KPN is een lamlendige organisatie geworden, die niet eens in staat is om een telefoonmutatie in één dag uit te voeren.

Sommige huisartsen zou het verboden moeten worden zich nog langer huisarts te noemen. Van de 168 uur die een week telt, zijn ze voor de bij hen geregistreerde patiënten amper 38 uur beschikbaar. De overige 130 uur ben je overgeleverd aan een vreemde snoeshaan die zetelt in de huisartsenpost en zich verstopt achter een juffie dat telefonisch paracetamol aanraadt. Hartinfarct? Paracetamol. Veertig graden koorts? Paracetamol. Been gebroken? Paracetamol. Buikkrampen? Paracetamol. Ik krijg de pest aan al die paracetamol en aan die lieden die ons behandelen als vee. Hoewel… ik denk dat de veeartsen het niet in hun hoofd halen om een veeartsenpost op te richten en juffies paracetamol te laten adviseren als een boer belt. Slaan die boeren ze gelijk de hersens in en gelijk hebben ze. De winkels zijn open tot 21.00 uur, maar je eigen dokter is onbereikbaar.

De politie maakt er helemaal een potje van. In 1993 werden rijks- en gemeentepolitie samengevoegd en werd dit langzamerhand gestoorde land opgezadeld met 25 politiekorpsen. Allemaal met een eigen budget, dat in 17 jaar geleid heeft tot een misdadige geldverspilling aan computers, cursussen, reisjes naar het buitenland, management en zoals we zelf hebben kunnen constateren aan nieuwbouw, die na een paar jaar weer wordt afgedankt. Politiechefs die meer dan de Balkenende norm verdienen, in peperdure auto´s – soms met chauffeur- rondkarren en nog niet de helft van de verantwoordelijkheid dragen van de inmiddels versmade minister-president. Het zal er niet beter op worden nu de nieuwe troika Verhagen, Wilders, Rutten 18 miljard aan overheidsuitgaven zullen gaan bezuinigen. Dat kan niet anders dan leiden tot nog meer marktwerking en dus weer minder dienstverlening.

De afgelopen maanden was ik voor besprekingen een paar keer op het nieuwe politiebureau in Sprang. Gezellige stemming heerste er. Ik telde minstens twintig voor mij zichtbare agenten, zomaar midden op de dag. Bij mijn vertrek vroeg ik de wijkagent naar de omvang van het team. Het waren er 50, zei hij. Ik heb het niet hardop durven vragen. Als op een doordeweekse woensdag twintig man rond hobbelen in dat kantoor, hoe wordt dan de bezetting over de gehele week dag en nacht geregeld? De politieorganisatie is doodziek. In plaats van dienders, zijn het bureaucraten geworden. Formuliertjes invullen, rapporten schrijven die geen hond leest. Blijft slechts aan tijd over om één keer per dag met een busje door de gemeente te rijden in plaats van te voet surveilleren. Dat wordt overgelaten aan bijzondere opsporingsambtenaren (boa´s), parkeerwachters en baliemedewerkers, want inderdaad de politie heeft andere ´prioriteiten´. Op zoek naar dieven en inbrekers.

Tijdens de laatste raadsvergadering werd burgemeester Luijendijk verrast met de vraag waarom er in het spiksplinternieuwe politiebureau geen aangiften meer kan worden gedaan voor vermissing en diefstal.  Als hoofd van de politie moest hij bekennen, hiervan nog niet op de hoogte te zijn gebracht. Nu maar hopen dat mijn leeftijdsgenoten (dat zijn er nog best veel), die geen auto en computer bezitten, hun fiets niet zal worden gestolen. Zeker nu er op het politiebureau in Sprang geen baliemedewerkers meer zijn om hun aangifte (voor de verzekering) op te nemen. Ongelooflijk, het is ook te gek voor woorden. Oudere mensen hebben dan de keus: met buurtbus 205 naar Dongen om vandaar verder te reizen met lijndienst 127 naar Oosterhout. Comfortabeler alternatief hiervoor is, met het openbaar vervoer via Tilburg en Breda naar Oosterhout.

De Moer, augustus 2010.

Om spam tegen te gaan graag vragen, opmerkingen of commentaar mailen naar commentaar@pro3.nu
Na ontvangst volgt publicatie bij dit bericht op de website.