10 Speerpunten van Pro3

Op basis van het verkiezingsprogramma zijn 10 speerpunten gekozen.

Goede communicatie is daarbij de leidraad voor Pro3.