Font Size

SCREEN

Cpanel

Vertrouwensbreuk tussen burger en gemeente schadelijk voor de samenleving

Een persoonlijke mening uit de sprekershoek van Marcel Kramer

Het is nog maar een paar dagen voordat de inwoners van de gemeente Loon op Zand naar de stembus mogen. Politieke partijen voeren al weken campagne om zo veel mogelijk inwoners over de streep te trekken. Toch stellen opiniepeilingen dat het opkomstpercentage bij de gemeenteraadsverkiezingen maar rond de 50% zal liggen. En dit is ernstig, omdat dit lage opkomstpercentage twee dingen impliceert: een verzwakking van onze democratie, en een groot wantrouwen tussen burger en gemeente. Beide zaken zijn op de langere termijn schadelijk voor onze lokale samenleving.

De afgelopen weken ben ik als kandidaat-raadslid voor Pro3 huis aan huis gegaan om met inwoners te spreken, en om hen over te halen om te stemmen. Het is verrassend hoeveel mensen naar je willen luisteren, en met je in discussie willen gaan over standpunten en beleidsonderwerpen, als je maar naar hen toe komt om erover te praten.

Aan de andere kant heb ik ook de ervaring dat mensen de deur in je gezicht dichtgooien. Vaak gaat dit gepaard met een oneliner als “het zijn toch allemaal zakkenvullers” en “ze zoeken het maar uit, ik ga niet stemmen, want er gebeurt toch niets”. Op zich vind ik dit geen fijne houding, maar helemaal onbegrijpelijk vind ik het ook niet. Ik denk persoonlijk dat politici er niet in geslaagd zijn om burgers in voldoende mate bij de lokale politiek te betrekken, waardoor we ook het wantrouwen en de onduidelijkheid niet hebben kunnen wegnemen. 

Ik pleit ervoor dat alle partijen de komende jaren meer energie en tijd steken in het betrekken van burgers bij de lokale politiek. Er zijn een aantal hele simpele maatregelen, die zo veel meer kunnen bereiken voor burgers in onze gemeente:

• Ga ook buiten verkiezingstijd deur aan deur, bijvoorbeeld in de vorm van een wijkschouw of buurtdag. Praat met mensen, stel vragen, zoek het contact op;

• Ontwikkel de gemeente op het internet verder. Facebook en Twitter kunnen beter ingezet worden;

• Geef inwoners een stem. Laat hen, bijvoorbeeld online, polls invullen om de mening van mensen over bepaalde onderwerpen te peilen. Doe dit structureel;

• Houd inwoners via de krant op de hoogte. Ga daarbij niet zo maar ambtelijke besluitlijsten publiceren, maar zet beslissingen in helder taalgebruik neer. Wat betekent dit? Wat houdt dit voorstel in? Wat merkt u als burger daarvan?

• Stimuleer burgers, ondernemers en stakeholders om een grotere stem te hebben in de raadsvergaderingen. Stimuleer inwoners om gebruik te maken van het inspreekrecht; 

• Als er een groot dossier ligt, betrek dan inwoners bij de besluitvorming. Dit kan bijvoorbeeld door middel van burgerfora, commissies of brainstormavonden.

Dit is een persoonlijke oproep van mij als kandidaat-raadslid van Pro3 aan alle partijen en burgers. Ga in gesprek met elkaar. Creëer een nieuwe vertrouwensband. Ons verkiezingsprogramma zegt het al: Samen Werkt Beter. Nu aan de deur, maar ook na 19 maart aan de deur!

Marcel Kramer, kandidaat-raadslid van Pro3

Om spam tegen te gaan graag vragen, opmerkingen of commentaar mailen naar commentaar@pro3.nu
Na ontvangst volgt publicatie bij dit bericht op de website.