Font Size

SCREEN

Cpanel

Ton Horn als informateur aan de slag in Loon op Zand

Van de griffier van de gemeente ontvingen wij het bericht dat Ton Horn als informateur aan de slag gaat:

"Opdracht

De opdracht aan de informateur is het zoeken naar een combinatie van politieke partijen in het nieuw te vormen college, dat kan rekenen op een meerderheid in de gemeenteraad van Loon op Zand. Het streven is te komen tot een sterk, stabiel bestuur.

De informateur wordt verzocht de mogelijkheden te onderzoeken voor een college, 

- dat kan rekenen op een (ruime) meerderheid en op draagvlak in de gemeenteraad van Loon op Zand;   

- waarbij de van de coalitie deel uitmakende partijen programmatisch gezien wat de hoofdzaken (zowel door de informateur als door de fractievoorzitters aan te geven) betreft op een lijn zitten of de bereidheid hebben daarop te komen; 

- waarbij de wethouders samen met de burgemeester op een constructieve manier met elkaar kunnen samenwerken.

De informateur legt schriftelijk rekenschap af van zijn werkzaamheden.

De informateur wordt ondersteund door de griffie."

Het Persbericht:

{pdf}media/2014 03 24 Persbericht Informateur.pdf{/pdf}

 

 

Om spam tegen te gaan graag vragen, opmerkingen of commentaar mailen naar commentaar@pro3.nu
Na ontvangst volgt publicatie bij dit bericht op de website.