Font Size

SCREEN

Cpanel

Ruud van Eijkeren: Niet drammen maar luisteren naar mensen

Ruud van Eijkeren, zal donderdagavond 24 april zijn periode als wethouder in Loon op Zand afsluiten. In vier jaar tijd heeft hij als wethouder van Pro3 veel kunnen bereiken voor de gemeente: Schoon schip maken  in het huishoudboekje van de gemeente, het project Bruisend Dorpshart vlot kunnen trekken en van een nieuw elan kunnen voorzien, bestemmingsplan Buitengebied kunnen aftimmeren, het toekomstplaatje voor de gemeente in de structuurvisie kunnen vastleggen en de nieuwbouwplannen nabij de Sweensstraat in de spreekwoordelijke steigers gezet. Op het gebied van Recreatie en Toerisme is Loon op Zand mede door hem op de kaart van de regio Hart van Brabant geplaatst en heeft de gemeente nu een trekkersrol op dit onderwerp. Ook zijn vasthoudend pleidooi om maatschappelijke initiatieven aan te jagen via een stimuleringsbudget kenmerkt zijn overtuiging dat inwoners in staat zijn om zelf veel tot stand te brengen.

Het is niet niks als alles op een rijtje wordt gezet. De ruimte in het Brabants Dagblad, waarin Erik van Hest een groot artikel aan hem wijdt (22 april 2004) zou er te klein voor zijn geweest. Niettemin vat de journalist alles goed samen en legt hij terecht ook verbanden met de activiteiten die Ruud o.a. in Tilburg heeft gebezigd als wethouder.

Voor Ruud van Eijkeren is de verkiezingsuitslag voor Pro3 een domper, te meer omdat deze uitslag zo bepaald is geweest door de bezuinigingen op de subsidies voor de verenigingen. Hij vindt het zeer onverdiend dat Pro3 nu geen vervolg meer krijgt in het nieuwe College. Inspanningen van vier jaar raken op de achtergrond en worden ten onrechte niet gewaardeerd.

Een zwaargewicht verlaat de gemeente. Loon op Zand zal deze bruisende wethouder missen. 

Het artikel uit het Brabants Dagblad is te lezen in de editie van Tilburg van 22 april.

 

 

 

Om spam tegen te gaan graag vragen, opmerkingen of commentaar mailen naar commentaar@pro3.nu
Na ontvangst volgt publicatie bij dit bericht op de website.