Font Size

SCREEN

Cpanel

Reactie Pro3 op coalitieakkoord

In de raadsvergadering van 24 april is het coalitieakkoord definitief vastgesteld en ondersteund door de voltallige raad. Dit laatste is in de geschiedenis van de raad nog nooit gebeurd. Een goede start voor de nieuwe coalitie.

Op aanbeveling van de informateur (Ton Horn) heeft de formateur (Gerard Bruijniks, GB) ook de partijen die niet in het college zelf zouden zitten (VVD en Pro3) bij de totstandkoming van het akkoord betrokken. Zowel de VVD als Pro3 hebben hun inbreng geleverd en kenbaar gemaakt waar zij belang aan hechten. Wat betreft Pro3 is in een apart artikel op deze website hier uitgebreid op ingegaan.

De inbreng van Pro3 in de raadsvergadering zoals uitgesproken door fractievoorzitter Peter Flohr, is hieronder weergegeven.

Ook Pro3 ondersteunt dit coalitieakkoord. Het is immers een voortzetting van het bestaande beleid. een beleid waar ook Pro3 in de afgelopen 4 jaar een belangrijke bijdrage aan heeft geleverd.

Wel wordt een kritische opmerking gemaakt over de 'plotseling' veranderende houding van het CDA. Eerst 4 jaar lang afstand nemen van het beleid (van GemeenteBelangen, Pro3 en Voor Loon) en nu opeens deze houding laten varen en zich geheel aansluiten bij dit beleid en dit ook willen voortzetten.  

{pdf}media/Reactie_op_Coalitieakkoord_24april2014.pdf{/pdf}

 

Om spam tegen te gaan graag vragen, opmerkingen of commentaar mailen naar commentaar@pro3.nu
Na ontvangst volgt publicatie bij dit bericht op de website.