Bliksemonderzoek: snelheid beperken in de Marktstraat

Eind april vond voor de zoveelste keer een ongeval plaats op een kruising op de Marktstraat. Het zorgde voor de nodige ravage, waarbij ook de leugenbankjes omver zijn gereden.
Dit ongeval was de aanleiding voor een klein bliksemonderzoek onder de bewoners van de Marktstraat . Centrale vraag: welke oplossingen zijn er om ongevallen in de toekomst te voorkomen? Een korte vragenlijst werd door Pro3 onder 125 bewoners van de Marktstraat verspreid. Iets meer dan de helft van de vragenlijsten zijn weer ingevuld terugontvangen.

Er wordt gewoon te hard rijden: wat hier aan te doen?
Bijna alle bewoners (97%) merken dat er te hard gereden wordt. Pro3 legde 3 mogelijke oplossingen voor om het te hard rijden terug te dringen. Het aanleggen van verkeersdrempels wordt door meer dan de helft van de bewoners (57%) gesteund. Ook het plaatsen van elektronische snelheidsmeters wordt door velen (53%) gedeeld. De meeste bewoners (60%) zijn er niet voor om van de Marktstraat geen voorrangsweg te maken.
Het plaatsen van flitspalen en het beter controleren op snelheidsovertredingen wordt door bewoners zelf aangedragen als mogelijkheid om de straat veiliger te maken. Ook het aanpassen van de weg door wegversmallingen aan te leggen kan de snelheid doen afnemen.
Sommige bewoners wijzen op de onoverzichtelijkheid van de kruising Hilsestraat/Markstraat. Komend vanuit de Hilsestraat wordt het zicht op de Marktstraat bemoeilijkt door geparkeerde auto’s en bestelbusjes.

Bewonerscomité
De verkeersveiligheid van de Marktstraat is ook in brede zin sinds 2012 door een bewonerscomité onderzocht. Samen met de Gemeente en de Wijkcoördinatoren is overleg gevoerd over de verschillende knelpunten zoals die ervaren werden. Er zijn oplossingen gevonden voor het bouwverkeer naar het Bruisend Dorpshart. Het voetgangerspad bij de Peperstraat is herbestraat en op de Marktstraat zijn verschillende obstakels weggehaald of verplaatst. Er waren meer wensen die niet allemaal gerealiseerd zijn tot nu toe zoals het periodiek meten van de snelheden tussen 17.00 en 22.00 uur, aanpakken van structureel fout parkeren, hoogte van de stoepranden op bepaalde plekken en het verplaatsen van een zebrapad.

Het bewonerscomité vindt dat er in de afgelopen 1,5 jaar nog te weinig bereikt is en dringt aan op betere communicatie en argumentatie om maatregelen al dan niet door te voeren.

En wat nu
De resultaten van dit onderzoek zijn door Louis Laros namens Pro3 op zaterdag 24 mei aangeboden aan de verantwoordelijke wethouder (Gerard Bruijniks). Sjef Vugts overhandigde namens het bewonerscomité aan de wethouder ook hun bevindingen van de afgelopen 1,5 jaar. Wethouder Bruijniks beloofde dat hij nog voor de zomervakantie aan tafel gaat zitten met de bewoners om over mogelijke oplossingen samen met hen te overleggen.

Pro3 wil met dit bliksemonderzoek een probleem onder de aandacht brengen en daarbij de inwoners ook zelf betrekken om tot oplossingen te komen. Aan de gemeente is het om deze signalen vanuit de lokale samenleving op een goede manier te verwerken. Pro3 heeft er alle vertrouwen in dat dit ook goed gaat gebeuren.

In te zien en/of te downloaden door op de blauwe onderstreepte tekst te klikken: