Font Size

SCREEN

Cpanel

Zorg in de gemeente: wie krijgt wat voor welke prijs

Een persoonlijke mening uit de sprekershoek van Marcel Kramer

Vanuit het rijk worden op 1 januari 2015 veel taken overgedragen aan de gemeente. Onder die taken is de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Deze transities zijn omvangrijk en zeer ingewikkeld. Deze ingewikkeldheid wordt nog vergroot door het feit dat de overdracht van bevoegdheden gepaard gaat met stevige bezuinigingen. Er komt simpelweg niet genoeg geld naar de gemeente Loon op Zand om het huidige niveau van ondersteuning en dienstverlening te handhaven. Dit voldongen feit noodzaakt ons om goed na te denken en harde beslissingen te nemen. Wie gaan we nog wel ondersteunen, en in welke mate? En vanuit welke gedachte doen we dit? Wat willen we bereiken? Dit soort vragen zijn de afgelopen maanden steeds belangrijker geworden. Veel mensen maken zich zorgen over de toekomst van de zorg. Die zorgen moeten wij als gemeente aanpakken en beantwoorden, op een eerlijke en duidelijke manier.

Ikzelf vind dat je eerst die mensen moet helpen die het echt niet zelf kunnen. Chronisch zieke mensen die niet op hun omgeving kunnen steunen. Mensen die financieel rond moeten komen van een minimumloon. Gebroken gezinnen die dringend hulp nodig hebben om verdere schade te voorkomen. Dit soort groepen is extra kwetsbaar voor bezuinigingen en veranderingen en verdient daarom de steun van de gemeente. De gemeente moet tevens oog hebben voor die mensen die door eventuele extra zorgkosten onder bijstandsniveau zakken. Ook deze mensen verdienen steun, zodat zij hun leven gewoon kunnen blijven leven. Voor grote groepen mensen betekent dit echter meer. Het is niet te voorkomen dat sommige mensen inderdaad meer moeten gaan betalen voor de zorg die ze krijgen. Daar moet, vind ik, iets tegenover staan: een kans.

Deze overdracht is een kans voor de gemeente. Dit is een kans om zorg dicht bij de mensen te organiseren. Mensen moeten het gevoel krijgen dat ze meetellen, dat hun stem wordt gehoord door zowel de gemeente als de zorgaanbieder. Hun wensen en ongemakken tellen mee en moeten leidraad zijn in gesprekken. Om die reden ben ik een groot voorstander van een neutrale klachtencommissie die de zorgen van cliënten behandelt. Ook vind ik dat de gemeente kritisch moet kijken naar het niveau van zorg dat wordt aangeboden. Dit niveau moet goed op peil blijven en mensen echt helpen. Tevens moet de gemeente zorg duidelijk en helder organiseren, begrijpelijk voor iedereen met vragen. Een integraal servicepunt in de gemeente voor alle vragen, aanvragen en onduidelijkheden van burgers is voor mij de oplossing. Alleen zo help je mensen vooruit met heldere antwoorden.

Ja, er komt een zware bezuiniging aan, maar nee, dat is niet het einde van de wereld. Ik denk dat we samen een betere en betaalbare zorg kunnen opbouwen waar iedereen zich in kan vinden. Dat dit de pijn in sommige portemonnee’s niet wegneemt, daar kunnen we helaas niets aan doen. Dat is een onomkeerbaar gevolg van zware bezuinigingen uit Den Haag. Maar dat wil niet zeggen dat we niet ook deze mensen in de vorm van duidelijke, kwalitatief goede en snelle zorg een nieuwe meerwaarde kunnen meegeven.  

Marcel Kramer, fractieondersteuner Pro3

 

 

Om spam tegen te gaan graag vragen, opmerkingen of commentaar mailen naar commentaar@pro3.nu
Na ontvangst volgt publicatie bij dit bericht op de website.