Font Size

SCREEN

Cpanel

Pro3 wil maatregelen voor doorstroming verkeer in kern Loon op Zand

Eind deze maand is het zover. De nieuwe ontsluitingsweg naar de N261 gaat  open en tegelijkertijd wordt  dan De Hogesteen weg  afgesloten. Maar de totale ontsluiting van het dorp is dan nog niet afgerond want de ontsluiting via de Bergstraat naar de Hoogt is dan nog niet klaar. In die, hopelijk tijdelijke, situatie zal de verkeersstroom op de Kasteellaan ongeveer 4 keer zo groot worden: van ca. 2000 naar 8000 auto’s.  Pro3 vreest met name op de spitsuren filevorming ’s morgens vanuit het dorp richting Tilburg en Waalwijk en ’s avonds andersom bij het binnenkomend verkeer. Hierover heeft Pro3 vragen gesteld aan wethouder Bruijniks. Ook is een voorstel gedaan om filevorming zoveel mogelijk te voorkomen. Het antwoord van de wethouder op de vragen en het voorstel stelt Pro3 niet echt gerust.

Wat is het voorstel van Pro3

Op de Kasteellaan ligt een verkeersremmende uitstulping waarbij het verkeer uit het dorp voorrang krijgt op binnenkomend verkeer (zie foto). Deze uitstulping ligt precies op het punt dat het gescheiden fietspad overgaat in een fietspad op de weg zelf.

Pro3 stelt voor om deze uitstulping weg te halen én de weg vanaf binnenkomst in Loon op Zand een 30-km weg te maken. Een langzame doorstroming (het dorp in-en-uit is dan beter gegarandeerd. Het verkeer kan gestaag doorstromen en hoeft niet stil te staan vanwege de passeerbewegingen bij de versmalling.

Het fietspad moet duidelijker gemarkeerd worden waarbij het fietsverkeer door de 30-km maatregel het dorp veiliger binnen kan komen.

 Het antwoord van de wethouder

“In de huidige situatie ontstaan files richting de kern Loon op Zand ter hoogte van de aansluiting van de Kasteellaan op de Kerkstraat. De capaciteit van de kruising is in de huidige situatie niet voldoende voor het aantal voertuigen dat hier passeert. Met de openstelling van de nieuwe ontsluiting zal het verkeer op de Kasteellaan toenemen. Tegelijkertijd zal het verkeer op de Kerkstraat en Oranjeplein afnemen door de afsluiting van de Hoge Steenweg.

De berekening voor de kruising Kasteellaan-Kerkstraat-Oranjeplein geven in de huidige situatie een knelpunt aan. Na de afsluiting van de Hoge Steenweg en openstelling van de nieuwe aansluiting ontstaat een tijdelijke situatie. Hierbij is rekening gehouden met een bussluis in de Bergstraat en het nog niet gereed zijn van de verbinding met de Hoogt vanaf de Bergstraat.  In deze tijdelijke situatie laat de berekening van de kruising een gunstiger doorstroming zien (zonder maatregelen). De verwachting is dan ook dat er minder files zullen ontstaan dankzij de aanpassingen”

Conclusie

Uit bovenstaand antwoord leiden we af dat op de Bergstraat tijdelijk 2-richtingsverkeer mogelijk zal zijn.  Het weghalen van de versmalling biedt geen soulaas evenals het verlagen van de snelheid.

Pro3 heeft de wethouder uitgenodigd om zijn veronderstellingen te toetsen op de werkdagen tijdens spitsuur, ’s ochtends en ’s avonds. Daar heeft hij mee ingestemd. Pro3 heeft tevens van hem vernomen dat mocht het toch verkeerd uitpakken dat de wethouder dan acuut passende maatregelen zal treffen.  Pro3 hoopt dat de wethouder gelijk krijgt maar is er niet gerust op.

 

Om spam tegen te gaan graag vragen, opmerkingen of commentaar mailen naar commentaar@pro3.nu
Na ontvangst volgt publicatie bij dit bericht op de website.