Font Size

SCREEN

Cpanel

Red "Gered Gereedschap"

Nu extra aandacht voor een noodkreet van de stichting "Gered Gereedschap" uit gemeente Loon op Zand. Deze noodkreet troffen wij aan in een artikel van Els Coolegem-Jacobs in Rond de Toren, het lokale dorpsblad  van de kern Loon op Zand. 

Deze bijna 25-jarige vrijwilligersorganisatie is op sterven na dood als niet enkele belemmeringen worden opgelost. In een zo rijke gemeente als de onze moet dit toch kunnen, zeker als je vooral iets doet waar de minder bedeelde mensen in de rest van de wereld wat aan heeft. "Gered Gereedschap" geeft concrete invulling aan het begrip "duurzaamheid": zorg dat spullen een 2de leven krijgen en niet weggegooid worden. Zeg maar een soort van gereedschappenbank voor kansarme jongeren in ontwikkelingslanden.

Lees hieronder de noodkreet en bekijk ook hun website: http://www.geredgereedschaploonopzand.nl/

 

Om spam tegen te gaan graag vragen, opmerkingen of commentaar mailen naar commentaar@pro3.nu
Na ontvangst volgt publicatie bij dit bericht op de website.