Font Size

SCREEN

Cpanel

Versnelde medewerking gevraagd voor verplaatsen tankstation

De nieuwe ontsluitingsweg van en naar de kern Loon op Zand is inmiddels al enige tijd in gebruik. Dat we daar anders binnen komen is voor iedereen even wennen. Een aantal verkeersbewegingen die voorheen vanzelfsprekend waren en op de route lagen, moeten sommige weggebruikers nu bewust plannen. Het tanken bij de lokale bezinepomphouder is er een van.

Vanuit Molenwijck en een gedeelte van oud Loon gaat men nu via de ontsluitingsweg rechtstreeks naar Tilburg of Waalwijk. Het lokale tankstation heeft men niet meer op de route liggen. Voor de eigenaar van dit tankstation is tot nu toe sinds de opening van de ontsluitingsweg een omzetdaling van 15% het gevolg. 

Dit komt niet onverwacht voor de ondernemer. Al in de planvorming van de nieuwe weg, in 2007, heeft de eigenaar van het tankstation aangegeven zijn bedrijf naar de nieuwe ontsluitingsweg te willen verplaatsen. In 2013 is dit verzoek wederom gedaan. Nu aangetoond is dat de plek waar het nieuwe tankstation gepland is ook daadwerkelijk gebruikt kan worden kan de formele procedure echt gestart worden.

Pro3 ziet graag dat de gemeente tempo gaat maken om deze procedure versneld te realiseren.

Waarom versneld? In de zomer van 2016 zal de Kerkstraat worden heringericht (incl. 30 km. zone). Dit betekent dat het tankstation op een minder aantrekkelijke plaats voor automobilisten bereikbaar zal zijn en hierdoor nog meer inkomsten zal mislopen.

Door het verplaatsen en de huidige locatie anders te bestemmen maak je een veiliger woonomgeving voor de al hoge woonconcentratie die nu rondom het tankstation aanwezig is. Tegelijk verlaag je het aantal verkeersbewegingen in en rond het centrum van Loon op Zand. Door minder verkeersbewegingen verbeter je de luchtkwaliteit door minder uitstoot van uitlaatgassen en fijnstof.

Een tankstation aan de nieuwe ontsluitingsweg is beter toegankelijk voor iedereen die het dorp in gaat met de auto. Als een lokale ondernemer bereid is om op deze manier te investeren voor zijn bedrijf en gelijk bijdraagt aan een verbeterde leefomgeving ziet Pro3 hierin veel voordelen.

Huidige plek tankstation:

Nieuwe plek tankstation (rode stip):

 

Jan van Gorkum, fractie Pro3 

 

 

Om spam tegen te gaan graag vragen, opmerkingen of commentaar mailen naar commentaar@pro3.nu
Na ontvangst volgt publicatie bij dit bericht op de website.