2015: het jaar van de veranderingen in de zorg

Wat is het standpunt van Pro3?

Na veel discussie in de Eerste en Tweede Kamer, na veel werk en opnieuw discussie in de gemeenteraden van Nederland, is er op het terrein van de sociale wetgeving vanaf 1 januari 2015 veel veranderd. Wat vorig jaar nog vanzelfsprekend leek: recht op huishoudelijke hulp, persoonsgebonden budget, de jeugdzorg, ondersteuning bij het aanschaffen van hulpmiddelen e.d. is dat plotseling niet meer. De gemeente wordt verantwoordelijk voor de zorg en het geld dat daaraan uitgegeven wordt, maar moet het wel doen met aanzienlijk minder geld dan voorheen.

Waarom dit alles?
- Voor een deel is het nodig dat er bezuinigd wordt, de zorg wordt anders onbetaalbaar. Tot voor kort leek alles mogelijk, overal was wel een potje voor en als je aan de criteria voldeed, kreeg je wat je nodig had.
- De verantwoordelijkheid voor je eigen leven en welzijn krijgt tegenwoordig een steeds belangrijker plaats in het leven van alle dag.
- Zorg voor elkaar, ouders voor kinderen, kinderen voor ouders en vrienden en buren betrokken bij elkaar, leek uit de tijd, maar blijft wel degelijk van belang.

Het is allemaal uitgebreid in het nieuws geweest en voor- en tegenstanders hebben zich geroerd. Er was en is veel onrust, verzorgingshuizen sluiten, faillissementen van instellingen als Thebe, te late uitbetaling van nota’s die betrekking hebben op het persoonsgebonden budget; waar gaan we met zijn allen naar toe? In het artikel ‘Misverstanden in de veranderende zorg’ op onze website, www.pro3.nu, worden de belangrijkste misverstanden opgehelderd.

Uitvoering belangrijk
Pro3 volgt de ontwikkelingen op de voet. Zij heeft ingestemd met de gemeentelijke verordeningen die voortkomen uit de wettelijke veranderingen. Zij ziet en weet dat op het gemeentehuis de ambtenaren keihard werken om de overgang van de oude naar de nieuwe regeling zo soepel mogelijk te laten verlopen. Pro3 heeft wel duidelijk aangeven, dat niemand in de problemen mag komen en dat iedereen de zorg krijgt die nodig is binnen de normen die ervoor gelden.

Sociale wijkteams en keukentafelgesprekken zijn belangrijke instrumenten om contact te houden met mensen die zorg nodig hebben. Uiteindelijk wordt samen bepaald waarvoor men in aanmerking komt. Pro3 dringt er bij B en W wel op aan daar voldoende tijd voor in te ruimen.

Klachtenregeling
De overgangstermijn van drie maanden om van de oude naar de nieuwe regeling over te gaan lijkt krap. De helft van de tijd is al verstreken. Niet alles loopt zoals het moet. Er komen ook bij Pro3 opmerkingen c.q. klachten binnen, die wijzen op onduidelijkheden over de nieuwe regelingen, over het gevoel dat men niet gehoord wordt. Pro3 zal er op toezien dat klachten zo snel mogelijk in behandeling worden genomen. Unaniem heeft de Raad op 6 november 2014 een voorstel van Pro3 overgenomen voor een klachtenregeling. Deze klachtenregeling zal in 2015 door de gemeente worden ingesteld.

Houdt ons op de hoogte, zodat onze fractieleden met het gemeentebestuur in discussie kunnen gaan over het beleid, om zo waar mogelijk tot verbeteringen te komen. Mail naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..


Cees Meijer, Mick Raeven - Pro3