Font Size

SCREEN

Cpanel

Opruimactie zwerfafval

Een groep van 20 Pro3-leden en aanverwanten zijn vrijdag 10 en zaterdag 11 april aan de slag gegaan om in Kaatsheuvel en Loon op Zand weer zwerfafval te ruimen. In Kaatsheuvel is gekozen voor de Duinlaan vanaf het tunneltje richting de campings. Ook een stuk van de Horst richting Waalwijk werd aan beide zijden onder handen genomen. Met z'n tienen bleek de klus in een kleine anderhalve uur geklaard. Resultaat 10 puinzakken en toename van de kennis over verschillende soorten bierflesjes, sigarettenpakjes, blikjes en veel plastic flesjes.

Tip 1 voor de gemeente: plaats aan ieder kant van de Duinlaan een afvalbak zodat het vuil niet klakkeloos de struiken en bosjes ingegooid hoeft te worden.

In Loon op Zand werden op zaterdag de Kasteellaan, Vrijerslaantje, Klokkenlaan, Kasteelhoevenweg tot aan de Gildeweg en weer terug naar de Kasteellaan onder handen genomen. Het zal niemand verbazen (of misschien juist wel) dat deze mooie toegangswegen van Loon op Zand "verrommeld" zijn  met erg veel zwerfafval in de bermen. Veel fietsersverkeer van en naar de sportvelden en naar de kern zelf. Een grote gevarieerdheid aan verzameld vuil: flesjes, blikjes, sigarettenverpakkingen, losse (plastic) verpakkingsmateriaal en gewoon diverse troep. In ruim 2 uur zijn 15 volle puinzakken gevuld en afgevoerd naar de stort. Er zijn nu enkele foto's gemaakt van de verschillende plekken waar geruimd is, zodat we deze kunnen vergelijken met de situatie over 3 maanden. Misschien helpt het.

Tip 2 voor de gemeente: Stel grijpers en puinzakken beschikbaar om dergelijke acties voor inwoners makkelijk mogelijk te maken. Op die manier wordt zo'n activiteit misschien door meer inwoners in eigen buurt en straat sneller opgepakt.

Tip 3 voor iedereen: Sta positief tegenover de oproep vanuit verschillende  hoeken van de samenleving om statiegeld te heffen op blikjes en plastic flessen. Het is iets wat op landelijke niveau nog afgesproken moet worden, maar eens te meer blijkt dat nieuwe wetgeving een begin is om verrommeling tegen te gaan.

Tip 4 voor iedereen: Laat steeds blijken dat het niet normaal is dat je de openbare ruimte op een dergelijke manier bevuild.

Tip 5 voor de gemeente: Plaats langs deze wegen voldoende afvalbakken.

Intussen is ook enthousiast gewerkt aan het bijhouden van het Pro3-tuintje aan de Kasteellaan.

Inmiddels weer geruimd door aanwonenden in verband met uitrijden van de parkeerplaats en zicht op de weg.

 

 

Om spam tegen te gaan graag vragen, opmerkingen of commentaar mailen naar commentaar@pro3.nu
Na ontvangst volgt publicatie bij dit bericht op de website.