Font Size

SCREEN

Cpanel

Misdrijven: Hoge score gemeente Loon op Zand in de regio

De afgelopen maanden is de gemeente opgeschrikt door gewapende overvallen, een opvallende ramkraak en meerdere diefstallen. Dit was aanleiding om de vraag te onderzoeken of Loon op Zand hierop nu bijzonder opvalt wat betreft misdaadcijfers in vergelijking met 8 andere gemeenten in de regio.  Voor dit onderzoek is gebruikt gemaakt van cijfers van het Centraal bureau voor de Statistiek (CBS, http://tinyurl.com/n8cgmsy ). Nagegaan is hoe geregistreerde misdrijven  van de afgelopen 10 jaar in beeld gebracht kunnen worden voor alle 9 gemeenten in de regio Hart van Brabant.

Aantal geregistreerde misdrijven over afgelopen 10 jaar

In de grafiek hieronder is voor de gemeente Loon op Zand het totaal aantal geregistreerde misdrijven per jaar opgenomen.

In 2005 zijn er 1550 misdrijven officieel geregistreerd via een proces-verbaal. In 2014 is sprake van 1425 misdrijven. Een stuk minder dan in 2005. In de grafiek is een rechte lijn getrokken die de ontwikkeling in de tijd (trend) weergeeft. De lijn loopt schuin naar rechts af: gemiddeld neemt het aantal misdrijven over de jaren heen af.

Aantal geregistreerde misdrijven in de regio

Deze cijfers zeggen nog weinig over de positie van Loon op Zand in de regio. Hoe doen andere gemeenten het? Om een vergelijking mogelijk te maken wordt het aantal misdrijven gekoppeld aan het aantal inwoners: het aantal misdrijven per 1000 inwoners. Op die manier zijn de gemeenten onderling vergelijkbaar. Voor de regio Hart van Brabant hebben wij over de afgelopen 10 jaar de volgende cijfers gevonden (zie tabel hieronder).

Uit deze cijfers blijkt dat er in 2014 Tilburg 82 misdrijven per 1000 inwoners hebben plaatsgevonden. In Loon op Zand gaat het om 62 misdrijven en voor Waalwijk tekenen wij 60 misdrijven per 1000 inwoners op. Heusden is de gemeente met het laagste aantal misdrijven per 1000 inwoners: 38 misdrijven per 1000 inwoners.

De cijfers hebben we nog eens samengevat in een grafiek. Door hierop te klikken wordt een groter formaat getoond.

Voor de gemeente Loon op Zand trekken we de volgende conclusie:

Loon op Zand bevindt zich op een opvallende hoge plaats in dit rijtje: de afgelopen drie jaar steeds op de 2de plek! Dat zijn verontrustende cijfers die aanleiding moeten zijn voor de gemeente om het huidige veiligheidsbeleid nog eens heel goed te bezien en tot aanpassingen te komen. Uit de cijfers bij het CBS blijkt dat de misdrijven vooral te maken hebben met diefstal en inbraak zonder geweld. In 2005 33  diefstal/inbraak per 1000 inwoners. In 2014 40 diefstal/inbraak per 1000 inwoners: een stijging van 21%.

(voetnoot: Bovenstaand artikel staat los van de deze week verschenen cijfers van de nationale misdaadmeter. De nationale misdaadmeter gebruikt deels andere gegevensbronnen en kent een zwaarte toe aan verschillende type misdrijven. Ook wordt door de nationale misdaadmeter een periode van 10 jaar niet gehanteerd)

 

Om spam tegen te gaan graag vragen, opmerkingen of commentaar mailen naar commentaar@pro3.nu
Na ontvangst volgt publicatie bij dit bericht op de website.