Font Size

SCREEN

Cpanel

Sluiting Consultatiebureau: keuze ligt bij de gemeente

In de laatste raadsvergadering (11 juni 2015) heeft Pro3 een motie ingediend over de mogelijke sluiting van het consultatiebureau in het dorp Loon op Zand. Deze sluiting is het gevolg van de bezuiniging waarmee de GGD te maken heeft gekregen. In 2014 is door de GGD voorgesteld om met minder locaties te gaan werken die wel optimaal benut worden en "evenwichtig gespreid zijn over regio's en gemeenten. waardoor kosten bespaard kunnen worden". De 27 gemeenten (incl. Loon op Zand) hebben vorig jaar ingestemd met de inhoudelijke koers voor de toekomst. De feitelijke gevolgen van deze koers waren niet bekend. Wel dat de GGD meer vraaggericht gaat werken door onder andere de diensten zoveel mogelijk dicht bij de bewoners te organiseren.

De uitwerking door de GGD van de ingezette koers 

In april j.l. is door het College van Burgemeester en Wethouders (B&W) groen licht gegeven aan de verdere uitwerking van deze koers. Aan de Raad is vervolgens het advies voorgelegd om akkoord te gaan met de begroting van de GGD voor 2016. De bijdrage jeugdgezondheidszorg is ongeveer € 12.517,= lager dan het bedrag in 2014. In het beleid van de GGD staat tevens dat GGD-activiteiten binnen een straal van 10km. gebundeld zullen worden. Eén van de gevolgen is de sluiting van het consultatiebureau in het dorp Loon op Zand. Het pand aan de Doelen wordt door Thebe per 1 januari 2016 gesloten.  Inwoners kunnen gebruik maken van een vestiging in Kaatsheuvel die hiertoe aangepast en gemoderniseerd gaat worden. De nieuwe koers houdt in dat het consultatiebureau geen deel meer uitmaakt van een basispakket omdat de 10km grens wordt gehanteerd. De gemeente kan het bureau in de kern Loon op Zand voortzetten, maar dan zal het een extra bedrag bij moeten betalen. Hoeveel is op dit moment onbekend.

De gevolgen voor het dorp Loon op Zand

Pro3 was onaangenaam verrast door deze uitwerking en de gevolgen voor het dorp Loon op Zand. Er is nog onvoldoende zicht op de gevolgen van deze sluiting voor de gebruikers. Er zijn mogelijk andere oplossingen die nog in beeld gebracht kunnen worden. Door de sluiting zullen misschien meer mensen met kinderen in de leeftijdsgroep 0-4 jaar niet meer naar het consultatiebureau zullen komen. Vroegtijdige signalering van mogelijke ontwikkelingsstoornissen kan dan in gevaar komen voor een deel van de kinderen. Het gaat om 325 kinderen in 2015, waarvan 121 kinderen van 0-1 jaar. Overleg met de 1ste lijns-gezondheidszorg, de huisartsen, is achterwege gebleven zo blijkt nu. Voor de bevolking komt het besluit als een donderslag bij heldere hemel.

Verzoek aan het College in de vorm van een motie

In de vorm van een motie verzoekt Pro3 om eerst goed in beeld te brengen wat de mogelijkheden zijn om deze basisvoorziening in stand te houden, inclusief de financiële gevolgen hiervan. Deze motie werd door alle andere partijen van de gemeenteraad gedeeld. Voordat de begroting van de gemeente zelf aan de orde is (november 2015) zal het College die mogelijkheden in beeld brengen en tevens aangeven wat dit gaat kosten de komende jaren.

Inwoners uitnodigen om mee te denken

De discussie onder de inwoners is inmiddels gestart via social media (Facebook). De inwoners uit de hele gemeente worden uitdrukkelijk uitgenodigd om mee te denken en alternatieven aan te dragen. Zo komen suggesties binnen als bijvoorbeeld een "consultatiebus" inzetten voor Kaatsheuvel en Loon op Zand. Ook worden ruimten gesuggereerd zoals de Wetering, Venloene, scholen en bij bestaande zorgbureaus in het dorp. Er heerst natuurlijk veel teleurstelling en ook boosheid over de mogelijke sluiting van het consultatiebureau.

Pro3 gaat er vanuit dat College en de Gemeenteraad, geïnspireerd door de bevolking, in november een goede weg zullen vinden om dit probleem op te lossen.

 

 

 

Om spam tegen te gaan graag vragen, opmerkingen of commentaar mailen naar commentaar@pro3.nu
Na ontvangst volgt publicatie bij dit bericht op de website.