Font Size

SCREEN

Cpanel

oud_huisarts Mick Raeven over sluiting consultatiebureau

Achteruit kijken heeft lang niet altijd zin, maar wanneer er getornd lijkt te gaan worden aan een vast gegeven als een consultatiebureau (CB) in Loon op Zand, dan doet mij dat pijn.
Het consultatiebureau in de kern Loon op Zand heeft een lange historie.
In de jaren vijftig is het gestart door de plaatselijke wit gele kruis vereniging als een wezenlijke voorziening voor de bevolking met een groot preventief effect zowel door de voorlichting en adviezen als door de vaccinaties.
Het Wit Gele Kruis gebouw in de Doelen is al vele jaren een begrip in het dorp.
Door schaalvergrotingen zijn overal de plaatselijke verengingen opgegaan in Thebe en inmiddels is de consultatiebureau functie overgenomen door  de  GGD Hart voor Brabant.
Doordat de organisatie nu verder op afstand staat van de bevolking, is het des te belangrijker dat die organisatie duidelijke binding blijft houden met de doelgroep;  zo heeft ook de gemeente nu een bewakende functie voor het in stand houden van voorzieningen en niet te zwichten voor  argumenten, die in feite  tegen de wijkgerichte aanpak van de gemeente ingaan. Als de gemeente kiest voor wijkgerichte zorgaanpak, dat is een CB dit bij uitstek. en moet ook de gemeente trouw blijven aan haar eigen uitgangspunten.
 
De noodzaak van een eigen bureau in de kern Loon op Zand blijft bestaan

-- daar waar men de mond vol heeft om terug te gaan naar de ‘wijken’ voor zorg op maat, zou
    men hier nu juist de wijk- ( kern-) gebonden zorg weer gaan centraliseren.

-- een consultatiebureau is een basisvoorziening voor een wijk,  dat de jeugdzorg van 0-18
   jaar bovenplaatselijk aangestuurd wordt, wil niet zeggen dat de uitvoering niet in
   overeenstemming moet kunnen zijn met het wijkgericht denken en de lokale betrokkenheid.

-- Een consultatiebureau in het dorp moet ahw met de kinderwagen bereikbaar kunnen zijn.

-- Het consultatiebureau is een ontmoetingsplaats voor ouders met kinderen in dezelfde
    leeftijd en dus een plek voor onderlinge uitwisseling. Hiervoor is de bekendheid met elkaar
    een voorwaarde.

-- Door de betrekkelijke kleinschaligheid leren de professionals de mensen beter en sneller
    kennen en kunnen daardoor ook beter toegespitste adviezen geven.

--De opkomst is altijd vrijwel 100%  geweest, niet in de laatste plaats door de grote
   onderlinge bindingen. Wat voor risico op verminderde deelname gaat men nemen?


Er lijken mij voor het stoppen met het consultatiebureau  geen inhoudelijke argumenten te spelen, maar slechts financiële en organisatorische aspecten.
Naar ik begrepen heb zijn er nog steeds 100-120 zuigelingen van 0-1 jaar.
In de ruim 20 jaar dat ikzelf als CB-arts heb gewerkt waren dat er hooguit een fractie meer.

Ik snap dat er over de hele linie bezuinigd moet worden.
Maar laat men heel voorzichtig zijn met het opheffen van goed functionerende instituties die een grote emotionele en bindende werking hebben in een dorpskern. Jaargangen kinderen zullen zich de groepvaccinaties herinneren aansluitend aan de schooltijd.
Ik zou het jammer vinden, ja zelfs bijna niet te pruimen, als het Wit Gele Kruis gebouw in de Doelen gesloten zou gaan worden. Zelf heb ik altijd in mijn actieve huisartsen jaren het kruisgebouw ervaren als de kern van de basiszorg in Loon op Zand; daar zaten we ook altijd voor overleg met het “home-team”, voor mij dé voorloper van de huidige wijkteams.
Maar dan toch altijd liever alleen een gebouw sluiten en wel de activiteiten behouden.
(oude wijkzusterwijsheid: Niet met het badwater ook het kind weggooien!)
Ik vind wel dat met meer creativiteit de CB-functie in ieder geval in het dorp moet kunnen blijven bv in de Venloene , de Wetering of een van de scholen. (ik heb jarenlang bureau gedaan in de Moer in de school , totdat het kindertal te klein werd)

Ik hoop dat de kern Loon op Zand niet langzaam kaal geplukt wordt.
De leefbaarheid moet van onderop komen en het CB  staat letterlijk aan de basis.
De gemeente is de hoeder ervan.

Mick Raeven
oud-huisarts, oud CB arts

 

 

Reacties   

0 #6 Cor van Dijk 07-12-2015 16:41
Een besparing die in feite indruist tegen de politiek van "samenwerkenaan dewijk" is geen vooruitgang. De kwetsabre groep3n worden in dit artikel duidelijk genoemd. Donderdag 10 dec 2015 wordt het pre-advies in de raad besproken Portefeuillehou der : W.J.J. Ligtenberg. Dit verschuift de beslissing naar 1-1-2017.
+1 #5 Wilma 16-06-2015 00:11
Ik ben bang dat met het verdwijnen van deze voorzieningen in dorpen de zorg voor zuigelingen en jonge kinderen slechter gaat worden. Natuurlijk hebben veel mensen een auto maar ook voor de mensen die hiervan niet in het bezit zijn zal het lastiger worden om een consultatiebure au te bezoeken. Deze zorg moet makkelijk toegangkelijk zijn voor jonge gezinnen. Jonge gezinnen hebben er baat bij dat ze hulp mogen krijgen dicht in de buurt, niet alleen van de CB-artsen maar ook steun van de omgeving. Ga je de hulp verder weg neerzetten dan schiet het zijn doel voorbij. Ik ben ook bang dat als je naar een andere plaats moet voor deze zorg dat gezinnen dit zullen laten zitten. En misschien zelfs liever de hulp via de huisarts inschakelen. Wie schiet er dan meer mee op?
+1 #4 jolanda coomans 15-06-2015 20:11
Helemaal mee eens. Je moet een slechte wethouder zijn wil je het niet eens zijn met Dhr Raeven. Dat het consultatiebure au een ander (goedkoper )adres krijgt ok maar loon uit is niet goed.
+1 #3 Jolanda Sprangers 15-06-2015 18:55
Sta ik helemaal achter. Vooral nu alles terug naar de wijk moet.
+1 #2 cees meijer 15-06-2015 18:18
Ben het eens met het pleidooi van Mick. Zou er wellicht ook gekeken kunnen om het gebouw te benutten voor de wijkzorg in zijn totaliteit inclusief het consultatiebure au. Ook nu wordt dat toch al voor een deel gedaan.
0 #1 marga van der velden 15-06-2015 17:11
ik sluit mij helemaal aan bij de onderbouwing van de CB functie
van het wit/gele kruis gebouw in loon op zand. en als dit echt niet kan dan zou inderdaad eventueel ruimte gezocht kunnen worden in de Venloene, wat twee vliegen in een klap slaat. wat is er geweldig voor ouderen en heeft een positief effect op hun. inderdaad baby's jonge kinderen'.

Om spam tegen te gaan graag vragen, opmerkingen of commentaar mailen naar commentaar@pro3.nu
Na ontvangst volgt publicatie bij dit bericht op de website.