Opvang van Vluchtelingen: Loon op Zand doe er wat aan!

 Het is onvoorstelbaar dat onze Europese bestuurders niet bij machte zijn om passende oplossingen te bieden aan de duizenden vluchtelingen die dagelijks  de gevaarlijke oversteek wagen naar een mogelijk betere toekomst voor zichzelf en hun gezin.
Zij verlaten hun vaderland met maar één doel voor ogen: hoe overleef  ik deze hel van oorlog en geweld. Deze op de vlucht geraakte mensen vallen in handen van mensensmokkelaars die tegen hoge prijzen en met geen enkel oog en respect voor mensenlevens,  mensen met  hoop een zeer gevaarlijke  oversteek laten maken.

We kennen allemaal de beelden die dagelijks via de tv tot ons komen. Ja en weten ook dat we in die landen zelf naar passende oplossingen moeten zoeken. Ook zullen er gelukzoekers tussen zitten of economische vluchtelingen. Dat neemt niet weg dat heel Europa nu moet handelen. Helaas blijkt zij niet bij machte om dit op een slagvaardige wijze te doen.

Nu ons Europees parlement niet thuis geeft en apathisch staat en niet verder komt dan bla, bla, bla, is het tijd om een beroep te doen op onze lokale samenleving om te kijken hoe we een bijdrage, hoe klein dan ook, kunnen leveren aan deze mensonterende praktijken.

 
Politiekantoor aan de Dodenauweg?
In onze gemeente zien we mogelijkheden om bijvoorbeeld het al jaren leegstaande kantoorpand van de politie voor tijdelijke huisvesting geschikt te maken. Het pand is van de rijksoverheid en staat te koop. We vragen het college om dit zo spoedig mogelijk aan te kaarten bij het ministerie en de weg vrij te maken om hier enkele gezinnen in te plaatsen.

Westkant?
Op zeer korte termijn komt de Westkant in Kaatsheuvel vrij omdat het Klavier in gebruik genomen gaat worden. Deze locatie zou na interne aanpassing zeer geschikt zijn voor tijdelijke opvang van een beperkte groep vluchtelingen in onze gemeente.

De Werft?
Bij de ingebruikname van Het Klavier ontstaan vrije ruimten in de Werft. Ook dit is het onderzoeken waard om te bekijken of na kleine aanpassingen deze ruimten geschikt gemaakt kunnen worden voor de opvang van vluchtelingen.

Leegstaande panden?
We verzoeken het college om snel na te gaan of er meer leegstaande panden geschikt zijn voor tijdelijke opvang. Ook het RK. Kerkbestuur nodigen we uit om te bekijken of (half-)leegstaande pastorieën hiervoor in aanmerking kunnen komen. Ook staan er bedrijfspanden leeg die hiervoor misschien geschikt gemaakt kunnen worden.

Samenwerking in de regio Hart van Brabant
In de gemeente Gilze en Rijen zal uitbreiding plaatsvinden van het AZC. Er komt een landelijk meldpunt.  Wij kunnen Gilze en Rijen behulpzaam bij de tijdelijke opvang door plaatsen aan te bieden. Op die manier dragen we ook bij aan spreiding van de vluchtelingen over meerdere gemeenten. Een spreiding van kleinere groepen vluchtelingen zal eerder in de samenleving worden geaccepteerd dan grote groepen. Samenwerking in de regio is ook op dit onderwerp van groot belang.