Font Size

SCREEN

Cpanel

Pro3 zet in op een sociale, schone en slimme gemeente

Op 5 en 12 november is de begroting voor 2016 in de gemeenteraad behandeld. Bij deze begrotingsbehandeling heeft Pro3 vanuit haar visie enkele concrete punten behaald.

Mantelzorg
Pro3 vindt goede zorg in onze gemeente belangrijk. We houden de gevolgen van de veranderingen in de zorg scherp in de gaten. Daarbij zijn we blij dat onze motie over het mantelzorgcompliment is aangenomen. We roepen de gemeente op om samen mét mantelzorgers te bekijken hoe voor het vaak onvrijwillige werk van onze mantelzorgers een blijk van waardering kan worden gegeven.

Armoedebeleid
Toename in het gebruik van de voedselbank is een signaal van toenemende armoede. Daar maken wij ons zorgen over. In onze rondtocht langs de hulporganisaties met vrijwilligers (Spullenbank, Fietsenbank, Voedselbank, Gered Gereedschap) hebben we gemerkt dat met een paar kleine aanpassingen de gemeente financiële drempels voor deze hulporganisaties kan weghalen. De wethouder zal dat meenemen in het overleg met deze organisaties.
 

Voetpad/Fietspad Kloosterstraat
Op deze website hebben we op 6 maart van dit jaar opnieuw onze zorgen geuit over de verkeersveiligheid aan de Kloosterstraat. We hielden een pleidooi voor de aanleg van een voetpad. Onze noodkreet is door de wethouder overgenomen en verwerkt in de begroting. We hebben het voorstel van VoorLoon om tegelijkertijd een voet-  én fietspad aan te leggen van harte ondersteund.

 

De Wetering
We vinden het belangrijk dat iedere kern van onze gemeente bruist. Dat bereik je door inwoners bij de toekomstplannen van de Wetering te betrekken. Daarom zijn we blij dat de motie die we samen met VoorLoon hebben ingediend om een brede werkgroep op te zetten die voor de Wetering plannen voor de toekomst maakt, aangenomen is. Deze plangroep zal bestaan uit inwoners, gebruikers, lokale ondernemers, ervaringsdeskundigen en het SMC.
 

Evenementen
Onze gemeente wil een recreatief en toeristisch aantrekkelijke gemeente zijn. Grote evenementen zoals het Pleinfestival, het Kraokfestival, het festival Wereldwijd en de Kerstklokkenloop horen daarbij. Onze motie om deze evenementen extra in het oog te houden bij het nieuwe subsidiebeleid, hebben we aangehouden na de toezegging van de wethouder dat geen van deze evenementen om mag vallen. 

Bezuinigingen verenigingen 1 jaar bevriezen
Voorafgaand aan de begrotingsvergadering zijn we akkoord gegaan met een bevriezing van 1 jaar op de bezuinigingen voor de buitensportverenigingen. Dit om de huidige impasse te doorbreken en met deze verenigingen samen tot een oplossing te komen.
Daarom ondersteunden we ook het voorstel om de bezuinigingen bij de overige verenigingen voor een jaar te bevriezen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het budget samenlevingsinitiatieven. De eerste 2 jaar zijn de gelden in deze subsidiepot niet volledig gebruikt. Dit biedt ruimte om de bevriezing van bezuinigingen op de verenigingen te kunnen betalen.  We gaan er wel vanuit dat er voor de zomervakantie een goed en gedegen subsidiebeleid ligt.

 

Om spam tegen te gaan graag vragen, opmerkingen of commentaar mailen naar commentaar@pro3.nu
Na ontvangst volgt publicatie bij dit bericht op de website.