Font Size

SCREEN

Cpanel

Raadsleden op bezoek in Droomgaard

Raadsleden hadden zaterdag de 23ste jan. een bijeenkomst in Droomgaard. De laatste informatie over de noodopvang werd gedeeld. Locatiemanager Jan Vogels van het COA ging uitgebreid in op de vraag hoe de noodopvang er op dit moment voorstaat. Daarnaast schetste hij een beeld van de enorm toegenomen groep van vluchtelingen die ook voor het COA grote problemen oplevert De locatiemanager bevestigde dat per 1 april de locatie Droomgaard zal worden gesloten. Halverwege maart zal begonnen worden met verhuizing naar andere plekken in den lande, aldus locatiemanager Vogels.

Criminele incidenten?
Ook is ingegaan op geruchten dat er zich criminele incidenten zouden voordoen. Een directe vraag aan de politie hierover gaf als antwoord dat er zich tot nu toe twee incidenten hebben voorgedaan. Er zijn veel spookverhalen in omloop en dat is jammer. Ten onrechte wordt het beeld over vluchtelingen negatief versterkt. Onderlinge ruzies tussen verschillende groepen vluchtelingen hebben niet plaats gevonden.

Vluchtelingen en arbeidsmigranten
Over bewaking en veiligheid op het park werd uitgebreid informatie verstrekt. Er hebben zich tot nu toe in het geheel geen incidenten voorgedaan tussen de arbeidsmigranten en de vluchtelingen. Er is steeds voldoende bewaking en toezicht, zowel van de kant van Droomgaard als van de kant van een door het COA ingeschakeld particuliere beveiligingsdienst.

Vrijwilligers
Er hebben zich een honderdtal vrijwilligers aangemeld. Door de drukte van de eerste weken zijn nog niet alle vrijwilligers aangeschreven en ingeschakeld. Dat zal de komende tijd zeker gebeuren.

Kennismaken met vluchtelingen
Na dit informatieve gedeelte van de bijeenkomst zijn de raadsleden en het College rondgeleid op het park. De verschillende typen chalets (4, 5 en 6 persoons chalets) werden bekeken evenals andere beschikbare voorzieningen. De zomervoorzieningen zoals zwembad waren niet in gebruik. Raadsleden hebben de kans benut om met vluchtelingen een gesprek aan te knopen over hun wel en wee. In gesprekken met 2 Syrische vluchtelingen waar 1 vluchteling ook een zoon van 9 jr. bij zich had werd duidelijk welke ellende zij hebben moeten doorstaan. Door een bombardement in Aleppo is de winkel van de vader totaal vernietigd. De veiligheid van het gezin werd niet meer gegarandeerd, dé reden om uit Syrië een veilig heenkomen te zoeken. Het gezin is nu gespleten: Vader en zoon in Droomgaard, moeder en drie dochters in Turkije.
Wahlid (zie foto hieronder), de zoon van 9, straalt aan alle kanten, ondanks alle ellende die hij heeft doorgemaakt. Hij speelt graag met andere leeftijdsgenoten op het park. Hij vindt het erg leuk om binnenkort weer naar school te gaan.

Tot slot,
Het is nog 2 maanden dat de vluchtelingen in Droomgaard zullen verblijven. In het park zelf moet het e.a. nog aangepast worden. Voor de kinderen wordt binnenkort voor onderwijs gezorgd. Duidelijk is dat sommige sombere verwachtingen zoals onderlinge ruzie tussen vluchtelingen en ruzie tussen arbeidsmigranten en vluchtelingen tot nu toe niet zijn uitgekomen. Het grote aantal aangemelde vrijwilligers geeft een positief beeld over de inzet van vele inwoners. Ook worden veel spullen aangeleverd via de spullenbank.

 

 

Reacties   

0 #8 Pro3 02-02-2016 16:36
Stand van zaken per 28 januari w.b. incidenten:

De volgende incidenten zijn bekend (peildatum 28 januari), waarbij vluchtelingen van Droomgaard bij betrokken zijn:
Drie winkeldiefstall en in Kaatsheuvel.
Een winkeldiefstal in Den Bosch.
Een fietsendiefstal
Een vechtpartij (2 personen betrokken) op de opvanglocatie.
Vijf incidenten van intimidatie.
Er waren zes protestacties (door burgers).
Tien meldingen van ongerustheid en onveiligheidsge voel.
Tot slot is er aandacht gevraagd voor de verkeersveiligh eid in de omgeving van Droomgaard.
0 #7 Pro3 27-01-2016 12:33
@Deboya-6: De burgemeester/ge meente is natuurlijk verantwoordelij k voor openbare orde en veiligheid. Als zich op dit punt incidenten voordoen zoals brandgevaarlijk e situaties, fysiek onveilige chalets dan is in eerste instantie Droomgaard zelf verantwoordelij k maar voldoet deze niet aan de normaal gestelde eisen dan wordt door de gemeente handhavend opgetreden. Dat toezicht is er ook. Dat was overigens ook een reden dat de opstart was vertraagd tot begin januari. Alle beoogde chalets moesten eerst goedgekeurd zijn voordat hier vluchtelingen gehuisvest konden worden. Er is op dat moment preventief opgetreden.

Is er sprake van vechtpartijen, bedreigingen dan is de openbare orde het ondererp waar de overheid/cq. politie op moet treden.

Regelingen m.b.t. jaargasten maken onderdeel uit van de contracten tussen Droomgaard en jaargasten dan ligt dit bij Droomgaard/Oostappengroep.

Openbare orde en veiligheidseise n zijn op het gehele park van toepassing, incl. de jaargasten.
0 #6 Deboya van de Ven 27-01-2016 12:16
Om de verantwoordelij kheid voor de jaargasten door te schuiven naar Droomgaard is erg kort door de bocht. Tenslotte is de burgemeester verantwoordelij k voor de openbare orde en veiligheid van de gemeente. En ook al zitten deze mensen op droomgaard dan valt dat nog altijd onder zijn verantwoordelij kheid. En ik neem aan dat bij een zorgvuldig besluit ook de jaargasten en hun veiligheid zijn meegenomen? Tenslotte zijn we een gastvrije gemeente.

Wil wel even zeggen dat ik waardeer dat jullie wel berichten plaatsen over de vluchtelingen. Gemeenten belangen en het CDA blijven schrikbarend stil. En die zitten nog wel in de coalitie.

Dus dank je wel dat jullie wél de verantwoordelij kheid nemen en je niet in stilzwijgen hullen. Hetzelfde geldt voor de VVD en Voor Loon.
ververantwoordelij kheid.
En bij ee
0 #5 Pro3 26-01-2016 22:17
@Deboya-2: Aandacht voor mensen die een jaarplaats hebben op Droomgaard?
Daar is Droomgaard verantwoordelij k voor die dat met de jaarplaatsbezit ters moet regelen.

@Deboya-3: Over de enorm toegenomen instroom van vluchtelingen volgens het COA? De uitspraken in dit artikel verwijzen naar wat de locatiemanager COA ons vertelt. Zijn uitspraken betreffen een periode van 2 jaar.

@Deboya-3 en 4: Opgegeven aantal incidenten bij het raadsbezoek verschilt met de opgave zoals nu weergegeven wordt. We zullen navraag doen naar de reden hiervan
0 #4 Deboya van de Ven 26-01-2016 20:58
http://loonopzand.vvd.nl/nieuws/12338/antwoorden-op-de-vragen-over-de-vluchtelingen-in-de-gemeente-loon-op-zand

Blijkbaar hebben jullie niet de juiste informatie ontvangen....
Graag reactie.
0 #3 Deboya van de Ven 25-01-2016 17:32
"Daarnaast schetste hij een beeld van de enorm toegenomen groep van vluchtelingen die ook voor het COA grote problemen oplevert " Een aanvulling op het verhaal van meneer Vogels.
Eind november meldt het rijk dat de vluchtelingenst room al anderhalve maand stabiel is tussen de 1500-1800 asielzoekers per week. Sindsdien is vluchtelingen stroom verder afgenomen tot 700 nu. Wel totale instroom van het gehele jaar enorm hoog.

Sindsdien is de instroom verder afhenomen
0 #2 Deboya van de Ven 25-01-2016 17:09
Een heleboel over de vluchtelingen. Maar hebben jullie ook aandacht gehad voor de mensen die een jaar plaats hebben op Droomgaard en hun ervaringen tot nu toe.

Twee criminele incidenten.
0 #1 Robbie de brouwer 25-01-2016 07:19
Blij om te horen dat het goed gaat,wat mij betreft is tot een april prima.
Mooi en goed voor loon op zand dat jullie die datum kunnen vast houden.

Om spam tegen te gaan graag vragen, opmerkingen of commentaar mailen naar commentaar@pro3.nu
Na ontvangst volgt publicatie bij dit bericht op de website.