Nieuwe Sporthal bij Zorgcentrum en Brede school?

Door het huidige gebied van de Vossenberg aan de Antoniusstraat in Kaatsheuvel zo in te richten dat daar een wijk/zorgcentrum komt met een brede basisschool én een sporthal versterk je de leefbaarheid  in het westen van Kaatsheuvel nu en in de toekomst. Ook de kans op realisatie van het totale plan wordt hierdoor groter.

In januari 2015 lanceerde Pro3 al het plan om na te gaan welke voordelen er te halen zijn als zorgcentrum de Vossenberg samen met een brede basisschool een plan zouden ontwikkelen waar voor beide een of meerdere  voordelen te behalen zouden zijn. Dit idee werd goed ontvangen bij de stichting Maasduinen en Leerrijk. Het maakt onderdeel uit van meerdere opties voor de locatiekeuze voor de nieuwe school . Mogelijk komt rond de zomervakantie daar meer duidelijkheid over .

Naast het mogelijk samen optrekken voor een gebouw waar zorg en onderwijs onder één dak te vinden zijn, zou de gemeente actief mee kunnen denken om de nieuwe sporthal, ter vervanging van De Werft, als derde partij aan te laten sluiten bij de ontwikkelingen bij de Vossenberg. Het voordeel zou hiermee veel groter worden, zowel voor de stichtingskosten als in het gebruik van de gebouwen. Gelijktijdig kan de gemeente het huidige Werft terrein opnieuw een bestemming geven binnen passende ruimtelijke ontwikkeling en financiële mogelijkheden.

Uit informele gesprekken tussen Pro3 en Stichting Maasduinen, Leerrijk en twee wethouders blijkt dat een studie naar het uitbreiden van het plan Vossenberg met een binnensport accommodatie de moeite waard is om mee te nemen in de verdere planvorming.

Jan van Gorkum raadslid Pro3.