Font Size

SCREEN

Cpanel

Bouwstenen voor een nieuwe woonvisie

 Pro3 wil dat mensen betaalbaar, duurzaam en op maat kunnen wonen

Vrijdag 8 april heeft Pro3 haar ideeën over een nieuwe woonvisie aangeboden aan wethouder Bruijniks die verantwoordelijk is voor Volkshuisvesting. Er moet dit jaar een nieuwe woonvisie door de gemeenteraad worden vastgesteld. In de aanloop er naar toe heeft Pro3 haar inbreng in de vorm van “bouwstenen” in een werkdocument vastgelegd.

 Een woonvisie?
“Waar willen inwoners graag wonen? Zijn er voldoende huizen voor iedereen in de gemeente? Zijn de huizen groot genoeg of misschien juist te groot? Is er een huurwoning te vinden die past bij mij en mijn gezin en die betaalbaar is? Zijn er voldoende aantrekkelijke koopwoningen? Staan de huizen in een leuke wijk met voldoende ruimte, genoeg groen en speelgelegenheid voor kinderen? Is er bouwgrond om zelf of samen met anderen een huis te bouwen? Kan ik zelfstandig blijven wonen? Zijn er voorzieningen op gebied van zorg, ontspanning, winkels, sport, cultuur aanwezig en goed bereikbaar?”

Dit zijn de vragen waar een woonvisie over gaat. Een gemeente zal op deze vragen een antwoord moeten hebben, waarmee we de komende jaren (2016-2025) vooruit kunnen.
De laatste ‘woonvisie’ van de gemeente is in 2009 vastgesteld. Sindsdien is er veel veranderd. De vraag naar woningen en type woningen is veranderd. Iedereen wil goed kunnen wonen, maar het moet wel betaalbaar zijn en blijven. En er is in 2015 een nieuwe Woningwet gekomen. Deze nieuwe woningwet geeft de gemeenteraad én huurdersbelangenvereniging meer invloed op de woningcorporatie. Met een nieuwe woonvisie kunnen de huidige afspraken met Casade aangepast en vernieuwd worden. De inbreng van de huurdersorganisaties is daarbij belangrijker geworden. 

Stevige bouwstenen gebruiken voor de woonvisie
Pro3 heeft in de aanloop naar de nieuwe woonvisie de belangrijkste punten op een rijtje gezet, als bouwstenen voor deze nieuwe woonvisie. Bouwstenen die voorgelegd worden aan andere politieke partijen, maar ook aan inwoners en organisaties die met wonen te maken hebben: Woningcorporatie Casade, huurdersbelangenvereniging, maatschappelijke organisaties en bouwers zoals ontwikkelaars, aannemers en particuliere initiatiefnemers.

 

Enkele bouwstenen:
1. Flexibel en snel durven bouwen om tegemoet te komen aan de veranderende vraag op de woningmarkt. Pas nieuwe bouwconcepten toe.

2. Zorg voor voldoende betaalbare woningen, zowel in koop- als  in de huursector.

3. Woningbehoefte onder (werkende) jongeren (18-30 jaar) en starters is groot. Willen we de jongeren in het dorp behouden dan zal dit de volle aandacht moeten krijgen.

4. Voor 55-plussers zijn meer kleinere woningen op maat nodig, geschikt voor één of tweepersoonshuishoudens.

5. Energiezuinig en duurzaam bouwen is een must: energieneutraal bouwen. Stimuleer om bestaande woningen aan te passen om zoveel mogelijk energieverlies te vermijden.

6. Zorg voor gevarieerde woonwijken: naar type woningen, prijsklasse, huur en koop, en leeftijd. Voldoende basisvoorzieningen zijn belangrijk in de wijk zoals voorzieningen voor onderwijs, zorg en vrijetijdsvoorzieningen.

7. Senioren moeten langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Zorgvoorzieningen in huis zowel als in de wijk moeten daarop worden afgestemd. Bouw levensloop-bestendige woningen.

8. Zorg voor voldoende mogelijkheden om de wachtlijsten voor sociale huurwoningen zo kort mogelijk te houden.

9. Biedt voldoende ruimte aan nieuwkomers op de woningmarkt zonder dat bestaande wachtrijen in het gedrang komen.

10. Biedt voldoende mogelijkheden aan particuliere initiatiefnemers om eventueel samen met anderen (collectief) zelf woningen te bouwen (Collectief) particulier opdrachtgeverschap (CPO).

Het werkdocument is te downloaden: Bouwstenen voor een nieuwe woonvisie 2016-2025 of door op onderstaande plaatje te klikken. 

 

Om spam tegen te gaan graag vragen, opmerkingen of commentaar mailen naar commentaar@pro3.nu
Na ontvangst volgt publicatie bij dit bericht op de website.