Font Size

SCREEN

Cpanel

Nieuwe sporthal groot genoeg?

Donderdagavond 21 juli staat op de raadsagenda het voorstel tot het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet om te onderzoeken hoe de nieuwe sporthal in Kaatsheuvel eruit moet komen te zien. Echter wordt er al wel vooraf een voorkeur gemaakt in opties. De voorkeur die het college kiest is een nieuwe sporthal met drie zaaldelen.

De huidige Werft heeft een sporthal met twee zaaldelen en een sportzaal met twee zaaldelen. Vier in totaal dus. Het totale zaaloppervlak bedraagt om en nabij de 2000 vierkante meter. De Werft heeft vooral in de piekuren in de avonden en overdag gedurende schooltijden een hoge bezettingsgraad. Zeker in de avonduren zijn alle zaaldelen nagenoeg vol en zijn er zelfs teams die uit moeten wijken naar de Wetering of de Zidewinde om te trainen. De capaciteit van de huidige Werft is dus iets om nader te bekijken.

Het voorstel van het college is om een sporthal te bouwen met drie zaaldelen die effectief 1500 vierkante meter zaaloppervlak hebben. Als Pro3 voorzien wij problemen op enkele gebieden, onder andere de capaciteit en de werkbaarheid bij het uitvoeren van trainingen. Met dit in ons achterhoofd hebben we alle gebruikers van de Werft om hun mening en ervaring te vragen. We kregen van vier grote verenigingen, te weten MHC Des, HV Desk, KGV en VC Condor antwoord. Hieronder enkele kanttekeningen die deze verenigingen maken met betrekking tot dit voorstel.

‘De huidige faciliteiten in de Werft voldoen voor ons als MHC DES. Naast de zalen die wij huren in De Wetering en in Waspik, kunnen wij de wedstrijden en toernooidagen allen arrangeren. Trainingen is een ander verhaal, op de avonden zitten de zalen vol.
Wij faciliteren daarmee ongeveer voor de helft wat we zouden wensen te gebruiken aan trainingen. Iedere team traint 5x (1 x per 2 weken training). Ons seizoen loopt van 4 december t/m 15 februari. Bij een betere afstemming qua uren zou dit ook een betere exploitatie betekenen voor de accommodatie exploitant.’ – MHC Des

‘Het ideale plaatje voor ons als vereniging hebben we nu niet. Zo maken we ook gebruik van de Wetering wat we liever niet doen als Kaatsheuvelse vereniging. Dat het mogelijk efficiënter kan wil ik best geloven maar iedereen wil graag voldoende ruimte op populaire tijden en avonden. Na 21.30 nog starten met een training of de vrijdagavond is niet populair. Iedereen zal hierin wat water bij de wijn moeten doen in een nieuwe situatie. Lastig is om te bepalen of er nog ruimte is als wij 1 veld hebben, oftewel 1 zaaldeel en kan een andere sport dan ook nog vooruit? Hoe efficiënt zijn voor hen de 3 delen.’ – VC Condor

‘Totaal verrast lazen we enkele weken geleden dat de gemeente besloten had tot nieuwbouw van de Werft in de vorm van 1 hal welke te verdelen valt in 3 zalen. Nog opmerkelijker vonden wij het dat men dit zou hebben besloten na uitgebreid overleg met de gebruikers. HV DESK heeft, als één van de hoofdgebruikers van de Werft, welgeteld 20 minuten rond de tafel gezeten met vertegenwoordigers van de gemeente en het toenmalige SMC. Toen is door ons al duidelijk gemaakt dat de nieuwbouw van de grote zaal en renovatie van de kleine zaal praktisch gezien onze voorkeur geniet.
De plannen die nu op tafel liggen zullen voor onze vereniging grote aanpassingen vergen dan wel voor grote problemen zorgen.
De huidige situatie staat toe dat er getraind kan worden op een volledig handbalveld (de grote zaal) en tegelijkertijd (door de jongere jeugdteams of een andere gebruiker) in de kleine zaal.
Het kan nu zelfs zo zijn dat de kleine zaal voor de helft door ons gebruikt wordt en de andere helft door een andere gebruiker.
Wanneer we in de nieuwe situatie willen trainen op een volledig handbalveld, kan niemand anders terecht. Dit betekent dat wij onze capaciteit moeten verplaatsen naar meerdere avonden.
Het kan toch niet zo zijn dat minimaal 1x trainen op een veld wat aan de wedstrijdafmetingen voldoet, niet meer mogelijk is?
Daarnaast kan de grote zaal nu verdeeld worden in twee redelijk grote zalen waardoor onze lagere seniorenteams toch voldoende ruimte hebben om te trainen.Deze mensen laten trainen in 1/3 gedeelte van de nieuwe hal is niet te doen.’ – HV Desk

‘Zoals bij u bekend vragen wij al vele jaren om eigen vierkante meters waar wij turntoestellen permanent kunnen laten staan (aangevuld met een aantal turnspecifieke voorzieningen). Steeds elke training alle toestellen opbouwen en weer afbreken is zwaar en intensief, kost heel veel tijd, verkort de effectieve trainingstijd behoorlijk en is onevenredig zwaar voor onze (vaak nog kleine) turnsters en train(st)ers.
Wij willen dit nu samen met EJK invulling geven. Gezamenlijk komen we tot een optimale bezetting van de extra ruimte, het versterkt ons beider aanbod, het bevordert het bereik van onze doelgroep en we kunnen gebruik maken van elkaars voorzieningen.
Met betrekking tot de bezettingsgraad willen we het volgende opmerken. Bij de besluitvorming over nieuwbouw, speelt de bezettingsgraad vaak een belangrijke rol. Dit is natuurlijk terecht, maar, er moet wel kritisch gekeken worden naar de wijze waarop de bezettingsgraad berekend wordt.
Het is duidelijk dat op werkdagen sportverenigingen maar heel minimaal gebruik maken van een sportaccommodatie. Dat kunnen ze ook niet tenzij het seniorensport betreft. De behoefte aan ruimte bij vrijwel alle sportverenigingen ligt op werkdagen voor jeugd vooral tussen 17.00 en 21.00 uur en bij volwassenen tussen 19.00 en 22.00 uur. Op zaterdag en zondag overdag met name voor training en competities. Tijdens schoolvakanties gaan heel veel trainingen en competities niet door, logisch.
Als dus al die uren, waarop sportverenigingen in praktijk sporten, bezet zijn dan is er feitelijk sprake van 100% bezetting (ondanks dat harde cijfers en percentages misschien iets anders zeggen!).’ – KGV

Bovendien hebben we als Pro3 contact gehad met enkele schoolbesturen. Deze geven aan dat het nu goed te doen is, maar dat ook zij overdag gedurende de hele dag minimaal twee zaaldelen nodig zullen gaan hebben. Daardoor zou het kunnen dat sommige andere activiteiten die ook flink wat ruimte nodig hebben niet meer plaats kunnen gaan vinden.

Daarom pleiten we als Pro3 om ons nu nog niet vast te leggen op drie zaaldelen. Beter kunnen we uitgaan van vier zaaldelen en na het Programma van Eisen, waarin verenigingen hopelijk beter worden gekend, een duidelijk en goede blauwdruk laten komen, waarbij we als raad een goede afweging kunnen maken.

Louis Laros, fractieondersteuner Pro3

 

 

Om spam tegen te gaan graag vragen, opmerkingen of commentaar mailen naar commentaar@pro3.nu
Na ontvangst volgt publicatie bij dit bericht op de website.