Terugblik op de raad van 21 juli 2016

Weer een keur aan onderwerpen, zelfs zoveel dat het begintijdstip werd vervroegd naar 19.00 uur en het vaste vragenhalfuurtje schriftelijk werd afgedaan. Kijk voor de volledige agenda en alle bijbehorende stukken op de website van de gemeente. Het videoverslag is te vinden op deze plek.

Wisseling griffier
Per 1 september stopt Etienne Franken met zijn functie als griffier. Hij stapt over naar de nieuwe gemeente Meijerstad (Veghel, Sint- Oedenrode en Schijndel). Per 1 september komt in dienst als griffier Martine van Minnen. Zij komt uit het Rijk van Nijmegen en gaat met veel enthousiasme deze nieuwe uitdaging aan.

 Regio Hart van Brabant
Loon op Zand doet in regionaal verband, samen met 8 andere gemeenten, mee in Hart van Brabant. Voor de jaren tot 2020 is een strategische nota opgesteld. De gemeenteraad keurde de begroting en de strategische agenda goed.

Evaluatie opvang vluchtelingen in Loon op Zand
Een positieve evaluatie van de opvang van vluchtelingen in Droomgaard werd door ons gedeeld. De financiële afwikkeling met het COA is nog niet rond. Dat wordt in het najaar verwacht.

Nieuwbouw sporthal bij de Werft
Pro3 heeft vooraf enkele grootgebruikers (Volleybal, Handbal, Hockey, Gymvereniging en Judo) benaderd om hun mening te vragen over het voorstel wat nu op tafel ligt. Bijna alle gebruikers denken dat het te krap wordt. De Raad besloot de wethouder opdracht te geven om de haalbaarheid van een grotere versie uit te werken.

Project AH-Hotel
Het ambitieuze plan van AH-Kaatsheuvel om de huidige supermarkt om te “toveren” tot een vernieuwde supermarkt met horeca en hotel werd door de hele raad positief ontvangen.

Kadernota 2017
De Kadernota is de eerste aanzet voor het maken van een nieuwe begroting in het komend jaar. Uitgangspunten van Pro3 (een sociale, schone en slimme gemeente) vormden de leidraad voor de bijdrage van Pro3 aan de kadernota.

Pro3 wil een sociale gemeente door o.a. zorgvragers, zorgverleners, inwoners en beleidsmakers met elkaar gezamenlijk aan de praat te krijgen. Op een dergelijke zorgcongres verwachten we creatieve ideeën en oplossingen op het gebied van de lokale zorg.

Voor een schone gemeente is verbetering van het groenonderhoud belangrijk. Wij vinden belangrijk dat inwoners in staat worden gesteld hier zelf een bijdrage aan te leveren. Duurzaamheid en zuinig gebruik van energiebronnen stimuleren is belangrijk.

Als slimme gemeente halen we onze inwoners nadrukkelijker bij het besluitvorming in de gemeenteraad. “De inwoners zijn niet van de overheid: de overheid is van de burgers”: dat is ons uitgangspunt.