Font Size

SCREEN

Cpanel

Subsidiebeleid kan echt anders

Pro3 wil het huidige voorstel voor een nieuw subsidiebeleid aanpassen. Wij missen een duidelijke lange termijnvisie met een koppeling aan de doelstellingen van de gemeente: wat vinden we als gemeente belangrijk en wat willen we als gemeente samen met inwoners bereiken.

Het huidige beleid
De afgelopen jaren is flink gesneden in de subsidies. In 2012 en 2013 verkeerde de gemeente Loon op Zand financieel in zwaar weer. Midden in de economische crisis moest er bezuinigd worden om de gemeente financieel overeind te houden. Het overhevelen van zorgtaken van de overheid naar de gemeente zou een behoorlijk financiële druk kunnen veroorzaken. De toenmalige coalitiepartijen (GemeenteBelangen, Pro3 en VoorLoon/Lijst Loon op Zand) zijn akkoord gegaan met een afbouwtraject van de subsidies.

Nu, vier jaar later, is de situatie totaal veranderd. Inmiddels zijn de zaken financieel op orde. De gemeente heeft meer vlees op de botten en ziet ruimte om te investeren in de komende jaren.
Verenigingen hebben de pijn van die bezuinigingen gevoeld toen hun subsidies werden afgebouwd. Met het huidige voorstel blijft die pijn gevoeld worden en dat is onnodig vindt Pro3.

Naar nieuw beleid
Door de huidige ontwikkelingen en het nieuwe gunstige perspectief voor de toekomst vindt Pro3 dat er geen enkele reden is vast te houden aan de uitgangspunten zoals deze in 2013 zijn vastgelegd. De samenleving is veranderd en de wijze van besturen is veranderd: meer samen met inwoners tot stand brengen.

Op 14 juli heeft het College de beloofde evaluatie van het subsidiebeleid gepresenteerd. Pro3 mist in deze evaluatie een visie en lange termijnbeleid. Reden voor Pro3 om zelf bouwstenen aan te reiken voor een nieuw subsidiebeleid. Wat vindt de gemeente belangrijk? Hoe vertaal je de doelstellingen van de gemeente in duidelijke uitgangspunten voor het toekennen van subsidie?

Voor alle subsidies vergelijkbare regels opstellen
In onze gemeenten worden voor tal van activiteiten subsidies verleend: Voor toerisme en recreatie, voor activiteiten in het kader van de WMO, voor woon- en leefomgeving, voor het onderwijs, voor wijk- en buurtactiviteiten, sport en recreatie, burgerinitiatieven, enz.. Subsidies die uit verschillende “potjes” tevoorschijn worden getoverd. Pro3 wil dat alle subsidies in beeld worden gebracht en dat daarover vergelijkbare afspraken en regels worden gemaakt.

Subsidiebeleid en accommodatiebeleid
Op dit moment is er nog onvoldoende informatie hoe de koppeling uitpakt van subsidiebeleid met het accommodatiebeleid. Dit is een belangrijk onderdeel van subsidiebeleid want het heeft direct te maken met huisvestingslasten die verenigingen moeten opbrengen voor hun activiteiten. Hoe gaat de gemeente daar mee om?

Pas het subsidiebeleid in 2017 aan
Het College wil in 2017 de bezuinigingen net als in 2016 bevriezen. Pro3 vindt dat je dat jaar moet benutten om het subsidiebeleid aan te passen aan de toekomstvisie en de doelstellingen van de gemeente. Laten we daarover vooral in gesprek blijven met verenigingen.

Zie o.a.: "Bouwstenen voor subsidiebeleid Loon op Zand"

Zie amendement Pro3 op voorstel College van 3 nov.: amendement Pro3

Om spam tegen te gaan graag vragen, opmerkingen of commentaar mailen naar commentaar@pro3.nu
Na ontvangst volgt publicatie bij dit bericht op de website.