Subsidiebeleid zonder visie - zonder toekomst

In de raadsvergadering van 3 november is het Collegevoorstel over nieuw subsidiebeleid aangenomen zonder steun van Pro3 en de VVD.

Pro3 en de VVD hadden ieder een wijzigingsvoorstel (amendement) klaar liggen. Beide amendementen werden in elkaar geschoven maar het overtuigde de "coalitiepartijen" niet. De voorkeur werd gegeven aan een korte termijn oplossing. Ook beperkte het voorstel zich tot alleen de welzijnssubsidies. Onduidelijkheid blijft bestaan over andere subsidiestromen zoals binnen de WMO, toerisme en recreatie, evenementenbeleid, etc.. Samenhang tussen deze subsidiestromen kwam niet aan de orde. Ook de koppeling met het accommodatiebeleid en huisvestingslasten bleef onbesproken

Het betoog van Pro3 bij de inbreng van het Pro3-amendement:

 

Vervolgens het slotbetoog van de fractievoorzitter van Pro3: